Визначення рухомого фосфору спектрофотометричним методом

Спектрофотометри BIOCHROM Libra – це просунуті рішення для виконання широкого спектра завдань із високою точністю, швидкістю та великою кількістю функцій, що значно підвищують зручність роботи оператора на спектрофотометрі.

Фосфор у ґрунті міститься в органічних сполуках та мінералах. Однак кількість доступного фосфору дуже невелика порівняно із загальною кількістю фосфору, що є в ґрунті. Рослини поглинають фосфор із ґрунтового розчину. Рухливість фосфору у ґрунті дуже обмежена, і тому коріння рослин може поглинати цей мінерал, що знаходиться лише у найближчому оточенні. Недоступні для рослин мінеральні та органічні сполуки фосфору переходять у засвоювані дуже повільно. Незважаючи на великі загальні запаси фосфору, його засвоюваних сполук у ґрунті міститься зазвичай мало, і щоб отримати високий урожай, необхідно внесення фосфорних добрив для підвищення врожайності. Часто зустрічається перенасиченість фосфору, оскільки багато сільгоспвиробників застосовують невиправдано велику кількість фосфорних добрив. Підвищений вміст фосфору перешкоджає поглинанню інших елементів, таких як залізо, марганець та цинк. Дослідження ґрунту щодо вмісту фосфору є показником, який допомагає встановити необхідні добрива для культури.

Вміст фосфору залежить від гранулометричного складу, кислотності ґрунту, концентрації кальцію та магнію у ґрунті, кількості гумусу в ньому. Практично у всіх ґрунтах переважають мінеральні фосфати. Чим важчий гранулометричний склад ґрунту, тим вище вміст у ній фосфору в органічній формі.

Мінеральні сполуки фосфору у ґрунті представлені:

  • Важкорозчинними солями – фосфатами алюмінію, заліза, кальцію, магнію
  • Розчинними солями – одно- та двозаміщеними фосфатами кальцію, магнію, калію, амонію, натрію та ін.

Перша група фосфатів недоступна для рослин, оскільки вони не розчиняються у воді та слабких кислотах. Друга група фосфатів є доступною для рослин. Кількість фосфатів тієї чи іншої групи залежить від кислотності ґрунту та концентрації кальцію та магнію.

Доступний (рухомий) фосфор – це мінеральний фосфор і частина органічного, яка найближчим часом перейде в мінеральну форму і може бути використана рослинами. Використання фосфору рослинами із ґрунту визначається її кислотністю: чим кисліше ґрунт, тим менш доступним стає фосфор.

Визначення рухомих форм фосфатів

Для визначення рухомих форм фосфатів зазвичай використовують такі методи аналізу: фотометричний, титриметричний, атомно-абсорбційний. Найпоширенішими в Україні є методи визначення рухомого фосфору у ґрунтах, запропоновані Кірсановим, Чиріковим, Мачигіним. У цих методиках використано спектрофотометричний метод, і вони затверджені в агрохімічній службі як стандартні.

Метод Чирікова ґрунтується на виключенні рухомих сполук фосфору із ґрунту розчином оцтової кислоти С (СН3СООН) = 0,5 моль/дм3 при співвідношенні ґрунту до розчину 1:25 та подальшому визначенні фосфору у вигляді фосфоро-молібденового комплексу синього кольору на спектрофотометрі. Проби ґрунту масою 4,0±0,1 г поміщають у конічну колбу об'ємом 250 см3. До зразка доливають 100 см3 екстрагуючого розчину. Ґрунт із розчином перемішують протягом 1 години і залишають на 18–20 год. Потім суспензії збовтують і фільтрують через паперові фільтри.

Метод Мачигіна прийнятий стандартним для сіроземів, каштанових, бурих та коричневих ґрунтів, а також для карбонатних чорноземів. Він ґрунтується на виключенні рухомих сполук фосфору із ґрунту 1% розчином амоній карбонату ((NH4) 2CO3) (рН 9,0) при співвідношенні «ґрунт/розчин» 1:20 та температурі 25±2 °С. Фосфор визначають спектрофотоколориметрично за інтенсивністю забарвлення фосфоро-молібденового комплексу.

Визначення вмісту рухомих форм фосфору в ґрунті методом Кірсанова – прийнятий стандартним для підзолистих та опідзолених ґрунтів. Метод ґрунтується на вилученні із ґрунту рухомих сполук фосфору 0,2 Н розчином HCl (рН 1). Співвідношення «ґрунт/розчин» – 1:5, температура – 18–20 °С, збовтування суспензії – 1 хвилина, настоювання ґрунту в розчині – 15 хвилин. Фосфор визначають спектрофотоколориметрично за інтенсивністю забарвлення молібденової сині.

Спектрофотометри Libra

Надійні прилади, призначені для отримання точних результатів в УФ/видимій області. Не вимагають особливого догляду та будуть оптимальним рішенням для лабораторій із численним персоналом. Спектрофотометр забезпечує зручність роботи персоналу, просту роботу зі зразком, простий вибір відповідного протоколу вимірювань та отримання результатів. Результати аналізу та методи вимірювання можна зберігати як безпосередньо у вбудованій пам'яті пристрою, так і на зовнішніх носіях завдяки наявності USB-порту. Модуль 21CFRpart 11 забезпечує можливість роботи обладнання з аудиторським слідом.

Інтерфейс користувача, що дозволяє працювати із програмним забезпеченням, керованим через меню, а також прості інтуїтивно зрозумілі іконки меню, що відображаються на кольоровому сенсорному екрані, забезпечують швидке виконання процедур вимірювання та вивчення можливостей спектрофотометра. Результати можна перенести на віддалений ПК за допомогою флеш-пам'яті для подальшого аналізу або безпосередньо на віддалений ПК за допомогою програмного забезпечення. Програмне забезпечення Resolution дозволяє здійснювати повне керування приладом із боку ПК.

До повного набору програмного забезпечення стандартно входить набір методів експорту даних. Програмний модуль Trace Manager забезпечує обробку даних, що зберігаються у вбудованій пам'яті спектрофотометра або на USB-накопичувачі. Багаторівневий ступінь доступу до програмного забезпечення дозволяє користувачеві-супервайзеру обмежувати доступ до функціональності програмного забезпечення, тобто убезпечити параметри методу від небажаного втручання.

Технічні характеристики

Модель Libra S50 Libra S60 Libra S70 Libra S80
Діапазон довжини хвилі, нм 190–1100 нм
Точність встановлення довжини хвилі, нм ± 0.5 нм ± 0.3 нм
Відтворюваність довжини хвилі, нм ± 0.1 нм
Лампа Ксенон Дейтерієва/Галогенна
Оптична будова Псевдодвопроменева Двопроменева
Ширина спектральної щілини, нм 2 нм 1 нм Змінювана (0.5 нм, 1 нм, 2 нм, 4 нм)
Детектор Два кремнієвих фотодіоди
Фотометричний діапазон -4.000 A - 4.000 A
Типи вимірювання Фіксована довжина хвилі, Поглинання/Пропускання, Співвідношення поглинання, Різниця поглинання, Концентрація, Декілька довжин хвиль, Кінетика, Life Science методи, клітинна щільність
Кюветотримач Однопозиційний Двопозиційний
Дисплей Кольоровий
Інтерфейси підключення USB
Вага 17.5 кг 17.5 кг 18 кг 18 кг
Розміри (ДxШxВ) 535x440x235 мм 535x440x335 мм 535x440x335 мм 535x440x335 мм
Фотометрична точність ± 0.002 A на 0.5 A, ± 0.004 A на 1 A, ± 0.006 A на 2 A на 440 нм, 456 нм, 546.1 нм, 590 нм, 635 нм
Спектральне сканування Так

Для підбору всього необхідного переліку обладнання та витратних матеріалів за методикою звертайтесь до фахівців нашої компанії.

Вас також може зацікавити