Метод К’єльдаля (арбітражний метод)
Визначення масової частки білку в молоці методом К’єльдаля
Метод К’єльдаля (арбітражний метод)

ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 1. Метод К’єльдаля (ISO 8968-1:2001, IDF 20-1:2001, IDT); ДСТУ ISO 8968-4:2005 (IDF 20-4:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 4. Метод визначення небілкового азоту (ISO 8968-4:2004 IDT; IDF 20-4:2004, IDT); ДСТУ ISO 8968-5:2005 (IDF 20-5:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 5. Метод визначення білкового азоту (ISO 8968-5:2004 IDT; IDF 20-5:2004, IDT); ДСТУ ISO 17997-1/IDF 29-1:2009 Молоко. Визначення вмісту казеїнового азоту. Частина 1. Опосередкований метод (контрольний метод).

Метод формольного титрування
Метод формольного титрування
Метод формольного титрування

Метод формольного титрування – один із найшвидших методів визначення білку в молоці. Не потребує пробопідготовки. Даний метод із 01.01.2019 р. не регламентується нормативними документами (Наказ ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» № 395 від 06.12.2017).

Колориметричний метод
Колориметричний метод визначення білка в молоці
Колориметричний метод

Колориметричний метод – відносно швидкий метод визначення білка в молоці, за кордоном використовується в якості експрес-методу. На території України даний метод не регламентується нормативними документами.

Рефрактрометричний метод
Рефрактометричний метод визначення вмісту білку в молоці
Рефрактрометричний метод

Рефрактрометричний метод – ще один із відносно швидких методів визначення білка в молоці. На території України даний метод не регламентується нормативними документами.

Аналізатори молока
Визначення вмісту молочного білка за допомогою аналізаторів молока
Аналізатори молока

Визначення показників молока за допомогою аналізаторів дозволяє скоротити час дослідження та кошти на придбання необхідної реагентики (ДСТУ ISO 9622:2013 Молоко незбиране. Визначення вмісту молочного жиру, білка та лактози. Настанова з експлуатації вимірювальних приладів для роботи в середній частині інфрачервоного спектра випромінення; ДСТУ 7057:2009 Молоко коров’яче сире. Визначення густини, масової частки жиру, білка, сухої речовини та лактози ультразвуковим методом).

Вас також може зацікавити