Фотометричний експрес-метод CDR Foodlab

За допомогою хімічних методів визначення свіжості можна оцінити вміст летких жирних кислот, наявність окисних процесів у м’ясі та м’ясних продуктах, тим самим запобігти використанню неякісної сировини у виробництві готового продукту.

Згідно з ДСТУ 8253:2015 «М’ясо птиці. Методи хімічного аналізування свіжості» свіжість м’яса можна визначити за показниками «перекисне й кислотне число жиру».

Експрес-визначення із CDR FoodLab

Перекисне й кислотне числа харчового жиру вказують на первинний ступінь його окислення і, отже, на схильність до згіркнення. Лише за 3 хвилини, без титрування, ви можете провести аналіз перекисного й кислотного числа олій і жирів на виробничій лінії, у лабораторії або де завгодно, використовуючи систему аналізу CDR FoodLab®, яка спрощує та прискорює офіційний метод. Результати співвідносяться з результатами еталонних методів ISO / AOCS.

Підготовка зразка

Зрізати зразок жиру з м’яса або м’ясного продукту необхідно розтопити на водяній бані.

Принцип тесту

Перекисне число: пероксиди окислюють іони Fe2+. Іони Fe3+, що утворилися під час окислення, формують комплекс червоного кольору, інтенсивність якого, виміряна за 505 нм, прямо пропорційна концентрації пероксидів у зразку. Інноваційний метод CDR спрощує та прискорює офіційну процедуру, а завдяки мікрокількостям зразка, що використовується, дає можливість поширити аналіз на зразки жиру, які важко екстрагувати.

Свіжим вважають жир від охолоджених і заморожених тушок птиці всіх видів та їхніх частин, якщо значення пероксидного числа не перевищує 0,01 % йоду.

Кислотне число: жирні кислоти у зразку за умов рН < 7,0 реагують із хромогеном, утворюючи колір, оптична щільність якого, виміряна за 630 нм, пропорційна концентрації кислотності жиру, вираженій у % олеїнової кислоти.

Свіжим вважають жир від охолоджених і заморожених тушок птиці всіх видів та їхніх частин із кислотним числом до 1 мг КОН.

Тест-набір реагентів

Реагенти упаковано в плівку з фольги, упаковка містить 10 пробірок для виконання 10 аналізів. Це мінімальний пакет, який дає змогу використовувати системи CDR навіть тим, кому потрібно зробити кілька аналізів, не витрачаючи таким чином реагенти.

Також є коробки по 100 тестів, але упаковані в 10 пакетів по 10 пробірок з реагентом.

Для визначення перекисного числа:

Код *300150: 100 тестів

Код *300159: 20 тестів

Для визначення кислотного числа:

Код *300125: 100 тестів

Код *300128: 10 тестів

Реактиви мають термін придатності 12 місяців.