Визначення обмінного калію полум'яно-фотометричним методом

Найпростіший і найпоширеніший метод для визначення калію (і натрію) – метод полум'яно-фотометричного аналізу. Власне, його можна назвати оптимальним. Для реалізації даного методу аналізу використовують прилад – полум'яний фотометр.

отримати комерційну пропозицію

Калій – елемент ґрунтової родючості, незамінний для мінерального харчування рослин.

Калію належить ключова роль у регулюванні водного режиму рослин і зрештою – підвищенні ефективності використання води. Він бере активну участь у накопиченні органічних сполук у клітинному соку. Тому забезпечення рослин легкозасвоюваним калієм – одна з основних умов збільшення їхньої стійкості до несприятливих факторів (посухи, низькі температури, вилягання тощо).

Калій також впливає на механізми захисту рослин від патогенів. При дефіциті калію знижується імунітет рослин до основних збудників хвороб та шкідників сільськогосподарських культур (жита, борошнистої роси, фітофторозу, збудників кореневої та стеблової гнилі, плямистості, попелиць, бурякової нематоди тощо), що призводить до зростання витрат на хімічні засоби захисту рослин.

Калій позитивно впливає на якість рослинницької продукції. Він не тільки збільшує вміст цукрів, вітамінів та органічних кислот, але і сприяє покращенню смакових якостей, аромату, кольору, консистенції плодів та ягід. Калій продовжує термін зберігання сільгосппродукції, підвищує стійкість до механічних пошкоджень. Забезпечення овочів калієм знижує накопичення у них нітратів.

При вивченні калію у ґрунтах визначають такі його форми:

 • Калій органічної речовини – входить до складу рослинних решток. Рослинам ця форма калію недоступна, але після мінералізації переходить у ґрунтовий розчин і стає доступною
 • Калій важкорозчинних алюмосилікатів. Рослинами не засвоюється
 • Необмінний калій – фіксований у міжпакетних просторах глинистих мінералів. Для рослин недоступний
 • Обмінний калій – знаходиться на поверхні ґрунтового поглинаючого комплексу та здатний обмінюватися з іншими катіонами. Складає 0,5–3% від загального вмісту калію у ґрунті. Основне джерело живлення рослин. Знаючи вміст обмінного калію у ґрунті, можна зробити висновки про забезпеченість рослин цим елементом та необхідність внесення калійних добрив
 • Водорозчинний калій. Представлений легкорозчинними солями калію, що знаходяться у ґрунтовому розчині. Доступний для рослин, проте вміст його дуже низький (від 1 до 7 мг/кг ґрунту)

В агрономічних цілях (родючість ґрунтів) має значення визначення рухливого, водорозчинного та обмінного калію. Вміст цих рухливих сполук калію у ґрунті визначають за методами Кірсанова, Чирікова, Мачигіна.

 • Метод Кірсанова (ДСТУ 4405-2005 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Кірсанова у модифікації ННЦ ІГА)

Метод ґрунтується на вилученні рухомих сполук калію із ґрунту розчином соляної кислоти та подальшому визначенні калію на полум'яному фотометрі. Оптимальний для зони Полісся.

 • Метод Чирікова (ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору та калію за модифікованим методом Чирікова)

Метод ґрунтується на вилученні рухомих сполук калію із ґрунту розчином оцтової кислоти концентрації з (СН3СООН) = 0,5 моль/дм3 при відношенні ґрунту до розчину 1:25 та подальшому визначенні калію на полум'яному фотометрі. Оптимальний для зони лісостепу.

 • Метод Мачигіна (ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору та калію за модифікованим методом Мачигіна)

Метод ґрунтується на вилучення рухомих сполук калію із ґрунту розчином вуглекислого амонію концентрації 10 г/дм3 при відношенні ґрунту до розчину 1:20 та подальшому визначенню калію на полум'яному фотометрі. Оптимальний для лісостепової та степової зон, а також для карбонатних ґрунтів Українського Полісся.

Відповідно до перелічених стандартів для визначення калію у ґрунтах використовується полум'яний фотометр.

Полум’яний фотометр PFP-7, Jenway

Усім вимогам, вказаним у стандартах, відповідає полум'яний фотометр PFP-7 Jenway (Велика Британія). Прилад надійний та простий в експлуатації.

PFP-7 — це полум'яний фотометр із одним каналом випромінювання та прямим отриманням цифрових показань. Для роботи фотометра можна використовувати гази: пропан, бутан, природний газ, скраплений газ. Безпека роботи забезпечується напівавтоматичною системою запалювання полум'я та автоматичною системою припинення подачі палива при згасанні полум'я.

Полум'яний фотометр призначений для визначення концентрації іонів лужних (Nа, К, Li) та лужноземельних (Са, Ва) металів у рідких середовищах у лабораторних умовах.

Принцип дії

Ґрунтується на властивості лужних та лужноземельних металів дисоціювати на атоми за високої температури. Частина атомів металів при цьому переходить на більш високі збуджені енергетичні рівні. Зворотні переходи на основний рівень супроводжуються випромінюванням характерних для цього елемента атомних ліній. Число збуджених атомів пропорційно масі речовини, введеної в полум'я, тобто інтенсивність випромінювання пропорційна вмісту елемента, визначуваного в пробі. Детектор перетворює випромінювання на електричний сигнал, який перетворюється і в цифровому вигляді виводиться на дисплей.

Технічні характеристики

Межі визначення:
Na и К
Li
Са
Ва
 
0,2 ppm
0,25 ppm
15 ppm
30 ppm
Відтворюваність Не більше 1%
Лінійність < 2%
Витрата проби Від 2 до 6 мл/хв
Стабілізація показань Близько 8 секунд
Електричне живлення 240 В, 50 Гц
Габаритні розмірі 360Ш х 420В х 300Г мм
Маса 8 кг
Вимоги до повітряного компресора: для роботи полум'яного фотометра потрібно сухе повітря, що не містить масляної пари, 6 л/хв при 1 кгс/см2 (14 psi або 1 Атм.) Горючий газ: пропан, бутан, суміш пропан/бутан або природний газ

Комплект поставки

 • Вбудовані фільтри на натрій (Na), калій (K), літій (Li), кальцій (Ca) та барій (Ba)
 • Приладдя для підключення та чищення приладу
 • Метрологічне калібрування

Як додаткове приладдя можуть бути поставлені також: регулятори пропану, бутану, природного газу, осушувач повітря, набір запасних частин, чохол, розчини для чищення і калібрувальні зразки.

Фотометр полум’яний FP910, PG Instruments

Метод низькотемпературної полум’яної фотометрії має широке застосування в хімічних лабораторіях для кількісного визначення лужних і лужноземельних металів. Суть його полягає в тому, що розчин аналізованої речовини за допомогою розпилювача потрапляє в полум’я газового пальника, де внаслідок випаровування дослідна речовина переходить у пароподібний стан. У цей час атоми елемента поглинають енергію полум’я і переходять у збуджений електронний стан, а повернення в основний стан супроводжується випромінюванням фотонів певної частоти, що фіксується фотоелементом.

Модель FP910 забезпечує надійний, швидкий, дешевий і зручний кількісний аналіз калію, натрію, кальцію, літію та барію.

Технічні характеристики

Відтворюваність ≤ 2 %
Час реакції < 8 секунд
Об’єм поглинання зразка (мл) < 6 мл/хв/td>
Принтер Вбудований термопринтер – опція
Вихід даних USB Доступно на ВСІХ моделях FP910
Дисплей Семидюймовий кольоровий сенсорний РК-екран
Гази LPG, природний газ, пропан-бутан
Розміри 400 х 250 х 500 мм
Вага 8 кг

Межа виявлення Калій (K) Натрій (Na) Літій (Li) Кальцій (Ca) Барій (Ba)
ммоль/л ≤ 0,004 ≤ 0,008 ≤ 0,015 ≤ 0,050 ≤ 0,044
ppm ≤ 0,156 ≤ 0,184 ≤ 0,104 ≤ 2,00 ≤ 6,03

Діапазони вимірювання: високий (0–5 ppm), середній (0–30 ppm), низький (0–150 ppm).

Для підбору всього необхідного переліку обладнання та витратних матеріалів за методикою звертайтесь до фахівців нашої компанії.

Вас також може зацікавити