Визначення титрованої (потенційної) кислотності
Визначення титрованої (потенційної) кислотності

Титрована кислотність характеризує вміст усіх кислотних сполук молока. Є різні способи вираження титрованої кислотності. В Україні її виражають у градусах Тернера (°Т). ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титрометрические методы определения кислотности.

Визначення активної кислотності
Визначення активної кислотності

Активна кислотність зумовлена іонами водню, які утворюються при дисоціації кислот і кислих солей молока. Концентрація іонів водню в біологічних об’єктах, у тому числі в молоці, є низькою, і її позначають в одиницях рН: молоко в середньому має рН=6,7 (6,6–6,8). ДСТУ 8550:2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання pH потенціометричним методом

Визначення кислотності молока за допомогою тест-смужок
Визначення кислотності молока за допомогою тест-смужок

За допомогою тест-смужок проводять напівкількісний аналіз всього за 1 хвилину. Принцип методу базується на здатності лакмусового індикатора змінювати свій колір залежно від концентрації водневих іонів (рН) у рідині.

Аналізатори молока
Аналізатори молока

Визначення показників молока за допомогою аналізаторів дозволяє скоротити час дослідження та кошти на придбання необхідної реагентики (ДСТУ ISO 9622:2013 Молоко незбиране. Визначення вмісту молочного жиру, білка та лактози. Настанова з експлуатації вимірювальних приладів для роботи в середній частині інфрачервоного спектра випромінення; ДСТУ 7057:2009 Молоко коров’яче сире. Визначення густини, масової частки жиру, білка, сухої речовини та лактози ультразвуковим методом).

Вас також може зацікавити