Визначення титрованої кислотності
Визначення титрованої кислотності
Визначення титрованої кислотності

ДСТУ 8551:2015 «Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначення кислотності потенціометричним та титрометричним методами»; ДСТУ ISO 6091:2007 «Молоко сухе. Визначення титрованої кислотності (контрольний метод)»; ДСТУ ISO 6092:2007 «Молоко сухе. Визначення титрованої кислотності (рутинний метод)»; ДСТУ ISO 5547:2014 «Казеїни. Визначання вільної кислотності (контрольний метод)»; ДСТУ ISO 11869:2007 «Йогурт. Визначення титрованої кислотності потенціометричним методом»; ДСТУ ISO 1740:2005 «Жир молочний та масло. Визначення кислотності жиру (контрольний метод)».

Визначення активної кислотності
Визначення активної кислотності
Визначення активної кислотності

ДСТУ 8551:2015 «Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначення кислотності потенціометричним та титрометричним методами»; ДСТУ 8550:2015 «Молоко та молочні продукти. Вимірювання рН потенціометричним методом»; ДСТУ ISO 5546:2005 «Казеїн та казеїнати. Визначення рН (контрольний метод)»; ДСТУ ISO 7238:2001 «Масло вершкове. Потенціометричний метод визначення рН плазми».

Визначення кислотності молочних продуктів за допомогою ІЧ-аналізаторів
Аналізатор молочних продуктів SpectraStar™ XT-R (Unity Scientific, США)
Визначення кислотності молочних продуктів за допомогою ІЧ-аналізаторів

Визначення показників молочних продуктів за допомогою аналізаторів дає змогу скоротити час дослідження та кошти на придбання необхідної реагентики (ДСТУ ISO 9622:2013 «Молоко незбиране. Визначення вмісту молочного жиру, білка та лактози. Настанова з експлуатації вимірювальних приладів для роботи в середній частині інфрачервоного спектра випромінення»).