facebook
Визначення величини актуальної та потенційної (гідролітичної) кислотності потенціометричним методом
Визначення величини актуальної та потенційної (гідролітичної) кислотності потенціометричним методом
Визначення величини актуальної та потенційної (гідролітичної) кислотності потенціометричним методом

Визначення рН ґрунтового розчину має велике значення, оскільки саме актуальна кислотність ґрунтів визначає життєдіяльність мікроорганізмів та умови існування рослин. Гідролітична кислотність важлива під час вирішення завдань, пов'язаних із застосуванням добрив, вапнуванням, фосфоритуванням ґрунтів та іншими агрохімічними прийомами.

Визначення величини потенційної (обмінної) кислотності титриметричним методом
Визначення величини потенційної (обмінної) кислотності титриметричним методом
Визначення величини потенційної (обмінної) кислотності титриметричним методом

Обмінна кислотність – важливий показник потреби ґрунтів у вапнуванні. Ця форма кислотності визначається шляхом титрування ґрунтового розчину розчином лугу певної концентрації. Величину обмінної кислотності виражають у міліграм-еквівалентах на 100 г ґрунту.

Вас також може зацікавити