Експрес-визначення з CDR Foodlab®

Аналізатор дає змогу одночасно визначати вміст вільних жирних кислот, лужну фосфатазу, лактозу, пероксидазу, перекис водню, хлориди, аміак, L-молочну кислоту, молочний азот сечовини.
Час аналізу – 10 хвилин. Повна панель аналізу, поставляється вже налаштованою. Можна здійснювати до 16 визначень одночасно, а також проводити аналізи однієї проби.
Аксесуари – інтегрований принтер. Повні підключення (LAN/USB-зчитувач штрих-коду / QR-коду, Bluetooth).

Менш ніж за одну хвилину Ви можете провести аналіз вмісту вільних жирних кислот (FFA) в оліях і жирах на виробничій лінії, у лабораторії чи де завгодно, використовуючи систему аналізу CDR FoodLab®, яка спрощує та прискорює AOCS. Офіційний метод Ca 5a-40 із такою ж точністю результатів.

Підготовка зразка

Спреди і молочні продукти: просто додайте розчинник для екстракції; після короткого центрифугування отримують жир у вигляді супернатанта.

Принцип тесту

Жирні кислоти в зразку за умов рН < 7,0 реагують із хромогенним середовищем, утворюючи колір, оптична щільність якого, виміряна за 630 нм, пропорційна концентрації кислотності жиру, вираженої як % олеїнової кислоти.

Тест-набір реагентів

Реагенти упаковано в плівку з фольги, що містить 10 пробірок для виконання 10 аналізів.

Це мінімальний пакет, який дає змогу використовувати системи CDR навіть тим, кому потрібно зробити кілька аналізів, не витрачаючи таким чином реагенти.

Також є коробки по 100 тестів, але упаковані в 10 пакетів по 10 пробірок із реагентом.

Код *300125: 100 тестів.

Код *300128: 10 тестів.

Реактиви мають термін придатності 12 місяців

Калібрувальна крива

Метод CDR для визначення кислотності олій і жирів показав дуже хорошу кореляцію з еталонним методом: офіційний метод AOCS Ca 5a-40. Крім того, міжнародна референс-лабораторія Campden BRI провела порівняльні випробування між системою CDR FoodLab® для визначення вмісту кислотності та методом титрування, що використовується лабораторіями Campden BRI (метод Campden BRI TES-AC-211 на основі ISO 660 або AOCS Cd 3d-63 або AOCS Ca 5a-40 або AOAC 940,28): коефіцієнт кореляції R² становив 0,9834, значення, яке демонструє дуже хорошу кореляцію між двома методами.

Таблиця 1

Результати аналізів на вміст вільних жирних кислот (% олеїнової кислоти) за триразового повторення

Назва зразка Дані CDR FoodLab® Дані контрольного методу Campden BRI
Повтор 1 Повтор 2 Повтор 3 Середнє Ст. відхилення Повтор 1 Повтор 2 Повтор 13 Середнє Ст. відхилення
1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05 0,06 0,06 0,06 0,00
2 0,53 0,53 0,55 0,54 0,01 0,61 0,61 0,61 0,61 0,00
3 0,09 0,09 0,1 0,09 0,01 0,10 0,11 0,10 0,11 0,01
4 0,57 0,58 0,55 0,57 0,02 0,70 0,68 0,69 0,69 0,01
5 0,86 0,87 0,91 0,88 0,03 0,94 0,90 0,92 0,92 0,02
6 0,41 0,37 0,39 0,39 0,02 0,36 0,31 0,34 0,34 0,03
7 0,36 0,34 0,33 0,34 0,01 0,37 0,35 0,36 0,36 0,00
8 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,09 0,10 0,09 0,09 0,00
9 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,06 0,08 0,06 0,07 0,01
10 0,11 0,11 0,09 0,10 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

Рисунок 1 Кореляція між аналізами вмісту вільних жирних кислот (% олеїнової кислоти)

Дивіться відео «Контроль якості молока та молочних продуктів з CDR FoodLab»: