Визначення токсичних елементів атомно-емісійною спектрометрією з індуктивно-зв’язаною плазмою

Це швидкий високочутливий метод ідентифікації та кількісного визначення елементів-домішок в газоподібних, рідких і твердих речовинах, в тому числі і в високочистих. ГОСТ 30538-97. Продукти харчові. Методика визначення токсичних елементів атомно-емісійним методом.

Атомно-емісійні спектрометри – це найбільш поширені аналітичні прилади. Вони використовуються для аналізу (найчастіше елементного) складу найрізноманітніших  речовин в різних агрегатних станах. Дають можливість ідентифікувати та кількісно оцінювати одночасно понад 60 елементів періодичної системи за дві хвилини з точністю 0,1 мкг/л.

Суть методу полягає у спектральному аналізі досліджуваного зразку із визначенням характерних ліній, притаманних певним хімічним елементам. Інтенсивність таких ліній залежить від концентрації елементу.

Переваги:

 1. Можливість аналізувати майже всі хімічні елементи.
 2. Висока чутливість методу.
 3. Простота в експлуатації та придатність до автоматизованих вимірювань.

Особливості:

 1. Висока вартість обладнання.
 2. Потреба у високоочищеному аргоні.
 3. Залежність визначення від параметрів плазми.

Обладнання: атомно-емісійний спектрометр.

Атомно-емісійні спектрометри призначені для прецизійного елементного аналізу:

 • Води
 • Харчових продуктів
 • Ґрунтів
 • Фармацевтичних препаратів і сировини
 • Зразків гірничо-металургійної та легкої промисловості
 • Контролю якості

Для проведення дослідження Вам також знадобляться ваги лабораторні, шафа сушильна, муфельна піч, гомогенізатор, плитка нагрівальна.

Вас також може зацікавити