Визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів

Найвірогіднішим джерелом потрапляння в молоко хлор- та фосфорорганічних сполук є залишкові концентрації засобів захисту рослин у кормах. Тому контроль їхньої концентрації в молочній сировині повинен проводитися на постійній основі із інтервалами, визначеними методичними рекомендаціями, затвердженими наказом МОЗ №329 від 02.07.2004 р.

ДСТУ ISO 3890-1:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 1. Загальні поняття та методи екстрагування (ISO 3890-1:2000, IDT).

ДСТУ ISO 3890-2:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 2. Контрольні методи очищення первинних екстрактів та підтвердження очищення (ISO 3890-2:2000, IDT).

Максимально допустимі концентрації пестицидів у харчових продуктах в Україні регламентується Державними санітарними правилами і нормами СанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 та  у разі експорту Регламентом  (ЄС) № 396/2005 ЄВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТУ і РАДИ від 23 лютого 2005 року щодо максимальних залишків небезпечних сполук в продуктах харчування.

Враховуючи широкий перелік препаратів, які відносять до пестицидів, для визначення їх вмісту використовують переважно хроматографічні методи аналізу – тонкошарову, газову, високоефективну рідинну та іонообмінну хроматографію.

Переваги хроматографічних методів:

  1. Висока точність при проведенні визначення малих та «слідових» концентрацій.
  2. Можливість використання одного приладу під значну кількість показників.

Особливості:

  1. Висока вартість приладів.
  2. Трудомістка пробопідготовка .
  3. Висока кваліфікація персоналу.

Хроматографія

Враховуючи значну кількість речовин із різними хімічними властивостями, які відносять до групи пестицидів, для їх виявлення застосовують рідинні, газові та іонообмінні хроматографи із різним набором детекторів. Ці прилади забезпечують автоматичний робочий процес для кількісного визначення та ідентифікації хлор- та фосфорорганічних, полярних аніонних пестицидів, включаючи гліфосат, глюфозинат, фосетил, хлорат, перхлорат та інші.

Тонкошарова хроматографія (ТШХ)

Цей вид досліджень – найпростіший метод проведення аналізу у хроматографії. Основою його проведення є хроматографічні пластини, на яких відбувається розділення досліджуваних сполук. Для зручності проведення аналізу можна придбати уже готові пластини для визначення хлорорганічних сполук, які використовуються в аграрному секторі. З метою стандартизації та забезпечення прослідковуваності результатів досліджень  методом тонкошарової хроматографії використовують наступне обладнання: аплікатори – для автоматизованого нанесення зразків на пластини та денситометри – для обробки хроматограм, компонування підсумкових матеріалів і списку піків.

Вас також може зацікавити