Визначення токсичних елементів в комбікормі методом атомної спектроскопії

Забруднення важкими металами та іншими токсичними елементами кормів для тварин становить небезпеку для здоров'я тварин і харчової безпеки людини.

отримати комерційну пропозицію

Важкі метали, включаючи мідь (Cu), кадмій (Cd), хром (Cr) і свинець (Pb), є потенційними біоакумулятивними токсикантами, які можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям навіть у низьких концентраціях. У тваринництві часто використовуються комерційні корми, доповнені міддю (Cu), цинком (Zn) та залізом (Fe) для сприяння оптимальній швидкості росту та антимікробних властивостей.

У Європі Директива 2002/32/EC встановлює нормативні обмеження для небажаних речовин, таких як миш'як (As), Cd, Pb і ртуть (Hg), у кормах для тварин. Окрім основних токсичних металів корми для тварин можуть бути забруднені іншими важкими металами, такими як нікель (Ni) і Cr, через виробничий процес.

Деякі важкі метали є основними елементами та додаються до кормів, щоб збалансувати мікроелементи.

Мідь є важливим мікроелементом, який відіграє життєву роль в організмі людини і тварин, оскільки дефіцит міді може призвести до анемії.

Селен відіграє важливу роль у розмноженні, синтезі ДНК, метаболізмі гормонів і захисті від інфекцій. При дефіциті селену у великої рогатої худоби може розвинутися харчова міопатія, яка вражає серце та скелетні м’язи.

Кормові концентрації Se, що перевищують норми, є токсичним для тварин і мають бути дозволені лише у формі преміксу.

Універсальним методом оцінки елементного складу комбікормів на сьогодні є атомна спектроскопія.

В Україні контроль токсичних елементів у комбікормах проводиться згідно з ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов.

Атомна спектроскопія включає чотири широко застосовуваних спектрально-аналітичних методи для аналізу токсичних елементів:

 • Атомно-абсорбційна спектрометрія (ААС) з електротермічною (ЕТА) і полум'яною (ПА) атомізацією (можливість визначення до 67 стабільних елементів, крім інертних газів, галогенів, H, C, N, O, S)
 • Оптико-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою – ІЗП-ОЕС (більше 70 стабільних елементів, крім інертних газів, H, C, N, O, F)
 • Мас-спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою - ІЗП-МС (більше 70 стабільних елементів, крім інертних газів, H, C, N, O, F, а також аналіз ізотопного складу)
 • Полум'яна фотометрія (різновид оптичної емісійної спектрометрії з можливістю визначення виключно лужних і лужноземельних елементів)

Чотири методи атомної спектроскопії для аналізу токсичних елементів

При виборі рішення для аналізу елементів необхідно врахувати безліч чинників, серед яких:

 • Вартість основного та допоміжного обладнання
 • Вартість додаткових матеріалів
 • Економічність приладу і собівартість аналізу одного зразка
 • Продуктивність обладнання
 • Чутливість приладу
 • Відповідність українському і міжнародному законодавству
 • Інші критерії

Важливо передбачити проведення якісної підготовки досліджуваної проби і врахувати всі нюанси при підготовці Вашої лабораторії до проведення досліджень. У деяких випадках при виборі рішення є сенс максимально автоматизувати процес аналізу.

Розібратися в цих питаннях і підібрати оптимальний для Вас прилад і конфігурацію обладнання Вам допоможуть наші висококваліфіковані фахівці.

Вас також може зацікавити