Визначення нафтопродуктів у ґрунті

При потраплянні нафти і нафтопродуктів у ґрунт відбуваються глибокі й часто незворотні зміни фізичних, морфологічних, фізико-хімічних, мікробіологічних властивостей, а іноді і суттєва перебудова ґрунтового профілю, що призводить до втрати родючості і відторгнення забруднених територій із господарського використання. Вуглеводні нафти здатні утворювати у процесі трансформації токсичні сполуки, що мають канцерогенні властивості, які характеризуються стійкістю до мікробіологічного розщеплення і здатністю переходити в рослини. Це значно знижує якість оброблюваних культур і створює певну загрозу для здоров'я людини. Велике різноманіття і варіація складу цих сумішей робить контроль за їхнім вмістом складним аналітичним завданням.

Почнемо з того, що саме ґрунти вбирають хімічні та біологічні забруднювачі, виконують функцію природного адсорбенту. Розлив нафти та нафтопродуктів призводить до того, що у ґрунт потрапляють токсичні органічні сполуки. Це викликає серйозні порушення механізмів функціонування біосфери та екосистем, що негативно позначається на здоров'ї населення.

Під назвою «нафтопродукти» ховається ряд речовин, отриманих внаслідок змішування вуглеводнів з їх похідними.

Основні види нафтопродуктів:

  • Різні види палива (бензин, дизпаливо, гас, солярка та ін.)
  • Паливно-мастильні матеріали
  • Розчинники
  • Електроізоляційні олії
  • Нафтохімічна сировина

Систематичне потрапляння в ґрунти органічних вуглеводнів різного виду, що містяться в нафті, призводить до суттєвих змін мікробіологічних, фізичних, хімічних властивостей ґрунту, що викликають перебудову ґрунтового профілю. Забруднення ґрунту різними органічними токсичними продуктами негативно відображається на їхній сільськогосподарській цінності, є причиною численних хвороб у місцевого населення, призводить до загибелі великої кількості рослин, втрати родючості та виведення величезної частини землі із землекористування. Нафтопродукти викликають значні несприятливі, часто важкооборотні зміни у ґрунтових екосистемах: інгібують дихальну активність ґрунту, процеси азотфіксації, порушують перебіг різних стадій циклу азоту в ґрунті, у тому числі й нітрифікації, призводять до накопичення важкоокислюваних метаболітів у ґрунті. Як результат формуються умови, вкрай несприятливі для росту та розвитку рослин (які виходять межі толерантності агроценозу).

Забруднений вуглеводнями ґрунт не придатний до посадок різних культур

При забрудненні ґрунту нафтопродуктами спостерігається уповільнення розвитку середовища, при якому поряд зі зміною морфологічних, фізико-хімічних характеристик ґрунтів знижується їхня біологічна активність і тривалий період зберігається фітотоксичність ґрунту, що перешкоджає нормальному функціонуванню всього біогеоценозу.

 «Нормальними» рівнями показників стану ґрунту приймають такі рівні, які забезпечують виконання ґрунтом своїх основних функцій та не призводять до негативного впливу на суміжні середовища (повітря, воду), рослини та людину.

Нижній, безпечний рівень вмісту нафтопродуктів у ґрунтах на території України відповідає низькому рівню забруднення та становить 1000 мг/кг. Нижче за цей рівень у ґрунтових екосистемах різних природних зон відбуваються відносно швидкі процеси самоочищення, а негативний вплив на навколишнє середовище незначний.

АН-2 Лабораторний аналізатор вмісту нафтопродуктів у воді та ґрунті

Лабораторний аналізатор АН-2 застосовується для кількісного визначення вмісту нафтопродуктів у всіх водних об'єктах, що підлягають контролю: поверхневих і підземних природних водах, питних водах, забруднених і очищених стічних водах, технологічних водах та ін.

В основу роботи аналізатора АН-2 покладено метод ІЧ-фотометрії. Аналізатор створений на сучасній елементній базі та має вбудовану систему автоматичної корекції показань при зміні умов навколишнього середовища, що забезпечує високу точність та стабільність вимірів.

Аналізатор АН-2 також успішно застосовується при виконанні ряду методик по державному санітарному та екологічному контролю та моніторингу навколишнього середовища: РД 52.24.476-95; ПНДФ 14.1: 2.5-95; ПНДФ 1: 2222-98; ПНДФ 14.1: 2: 4.168-2000; ПНДФ 14.1: 2.189.02; ГОСТ Р 51797-2001 і ін.

Також до комплекту входить ампула зі стандартним розчином 1 г/дм3.

Діапазон вимірювання концентрацій:

  • Нафтопродуктів у воді, мг/л: 0,02–1000
  • Нафтопродуктів у ґрунті,% мас.: 0,005–10
  • Жирів у воді, мг/л: 0,04–1000
Вас також може зацікавити