facebook
Визначення нафтопродуктів у ґрунті

При потраплянні нафти і нафтопродуктів у ґрунт відбуваються глибокі й часто незворотні зміни фізичних, морфологічних, фізико-хімічних, мікробіологічних властивостей, а іноді і суттєва перебудова ґрунтового профілю, що призводить до втрати родючості і відторгнення забруднених територій із господарського використання. Вуглеводні нафти здатні утворювати у процесі трансформації токсичні сполуки, що мають канцерогенні властивості, які характеризуються стійкістю до мікробіологічного розщеплення і здатністю переходити в рослини. Це значно знижує якість оброблюваних культур і створює певну загрозу для здоров'я людини. Велике різноманіття і варіація складу цих сумішей робить контроль за їхнім вмістом складним аналітичним завданням.

отримати комерційну пропозицію

Почнемо з того, що саме ґрунти вбирають хімічні та біологічні забруднювачі, виконують функцію природного адсорбенту. Розлив нафти та нафтопродуктів призводить до того, що у ґрунт потрапляють токсичні органічні сполуки. Це викликає серйозні порушення механізмів функціонування біосфери та екосистем, що негативно позначається на здоров'ї населення.

Під назвою «нафтопродукти» ховається ряд речовин, отриманих внаслідок змішування вуглеводнів з їх похідними.

Основні види нафтопродуктів:

  • Різні види палива (бензин, дизпаливо, гас, солярка та ін.)
  • Паливно-мастильні матеріали
  • Розчинники
  • Електроізоляційні олії
  • Нафтохімічна сировина

Систематичне потрапляння в ґрунти органічних вуглеводнів різного виду, що містяться в нафті, призводить до суттєвих змін мікробіологічних, фізичних, хімічних властивостей ґрунту, що викликають перебудову ґрунтового профілю. Забруднення ґрунту різними органічними токсичними продуктами негативно відображається на їхній сільськогосподарській цінності, є причиною численних хвороб у місцевого населення, призводить до загибелі великої кількості рослин, втрати родючості та виведення величезної частини землі із землекористування. Нафтопродукти викликають значні несприятливі, часто важкооборотні зміни у ґрунтових екосистемах: інгібують дихальну активність ґрунту, процеси азотфіксації, порушують перебіг різних стадій циклу азоту в ґрунті, у тому числі й нітрифікації, призводять до накопичення важкоокислюваних метаболітів у ґрунті. Як результат формуються умови, вкрай несприятливі для росту та розвитку рослин (які виходять межі толерантності агроценозу).

Забруднений вуглеводнями ґрунт не придатний до посадок різних культур

При забрудненні ґрунту нафтопродуктами спостерігається уповільнення розвитку середовища, при якому поряд зі зміною морфологічних, фізико-хімічних характеристик ґрунтів знижується їхня біологічна активність і тривалий період зберігається фітотоксичність ґрунту, що перешкоджає нормальному функціонуванню всього біогеоценозу.

 «Нормальними» рівнями показників стану ґрунту приймають такі рівні, які забезпечують виконання ґрунтом своїх основних функцій та не призводять до негативного впливу на суміжні середовища (повітря, воду), рослини та людину.

Нижній, безпечний рівень вмісту нафтопродуктів у ґрунтах на території України відповідає низькому рівню забруднення та становить 1000 мг/кг. Нижче за цей рівень у ґрунтових екосистемах різних природних зон відбуваються відносно швидкі процеси самоочищення, а негативний вплив на навколишнє середовище незначний.

Портативний аналізатор вмісту нафтопродуктів у воді Eracheck X Eralytics, Австрія

Eracheck X – це найновіший портативний аналізатор для визначення вмісту нафтопродуктів у ґрунті й воді, простий у використанні, який дає змогу отримати результати протягом 5 хвилин. ERACHECK X повністю відповідає найновішому стандарту ASTM D8193, згыдно з яким вимірюється вміст TOG, TPH і FOG у воді з точністю до субпроміле.

Особливості ERACHECK X

  • Попередньо встановлені заводські калібрування для відмінної кореляції з EPA 1664, ISO 9377 OSPAR, ASTM D7678 і D7066
  • Результати на місці менш ніж за 5 хвилин
  • Компактний і легкий дизайн приладу з найменшою площею
  • Калібрування для конкретного користувача й захист паролем

Технічні характеристики

Відповідність стандарту ASTM D8193
Кореляція

Інфрачервона спектроскопія: ASTM D7678, ASTM D3921, D7066; DIN 38409-H18; ІЧ-метод OSPAR; IP426

Газова хроматографія: ISO 9377-2, ISO 9377-2 (mod) OSPAR, ISO 16703; MADEP-EPH; EN 14039

Гравіметрія: EPA 1664, EPA 9071; ASTM D4281; ISO 9377-1

Методики вимірювання

TOG (вміст нафтопродуктів та мастил)

TPG (вміст нафтових вуглеводнів)

FOG (вміст жирів, нафтопродуктів і мастил у стічних водах)

Об’єм зразка 200 мл води і 15 мл циклогексану
Час вимірювання 5 хв включно з екстракцією
Діапазон вимірювання 0–3000 мг/л (концентрації вище ніж 1000 мг/л потребують співвідношення вода / розчинник 250 / 45 мл)
Вбудована пам’ять Вміщує понад 100 000 результатів тестів
Дистанційне обслуговування Через інтернет-з’єднання
Інтерфейси

Вбудований ПК з Ethernet, чотири передні й задні інтерфейси USB і RS-232; Wi-Fi через USB-ключ

Пряме підключення LIMS через локальну мережу, вихід на принтер чи ПК і експорт у форматі CSV або PDF Додаткове введення за допомогою клавіатури, миші та зчитувача штрих-кодів

Дисплей Перевірений у промисловості 8,4-дюймовий багатомовний кольоровий сенсорний
Живлення 85–264 В змінного струму 47–463 Гц, макс.
Вага 7 кг
Вас також може зацікавити