Визначення вологи та летких речовин методом висушування
Визначення вологості рослинної олії методом висушування
Визначення вологи та летких речовин методом висушування

Вільна вода (леткі речовини) в оліях та жирах знаходиться в масі продукту та легко видаляється при висушуванні. Густина вільної води – близько одиниці, температура замерзання 0 °С, в ній нормально розвивається мікрофлора. За рахунок вільної води відбуваються усушка, втрата маси і якості продуктів.

Визначення власне вологи методом титрування по Карлу Фішеру
Визначення вологи методом титрування за Карлом Фішером
Визначення власне вологи методом титрування по Карлу Фішеру

Титрування за методом Карла Фішера – це метод, що дозволяє аналізувати зв'язану і адсорбовану воду, а також воду, що знаходиться глибоко всередині твердої речовини. Вміст води можна визначати в діапазоні від декількох частин на мільйон до 100%. Результати вимірювання дуже точні та добре відтворювані.

Визначення вологи методом спектроскопії у ближньому ІЧ-діапазоні
Визначення вологи методом спектроскопії в ближньому ІЧ-діапазоні
Визначення вологи методом спектроскопії у ближньому ІЧ-діапазоні

Інфрачервоні (БІЧ, NIR) аналізатори серії SpectraStar XT дозволяють швидко і точно проводити аналіз як вхідної сировини, так і готових продуктів на всіх стадіях виробництва на олійноекстракційних заводах (ОЕЗах) та інших підприємствах олійно-жирової промисловості за основними показниками якості – волога, фосфоровмісні речовини, кислотне і перекисне число та ін. Тривалість аналізу одночасно на всі показники становить від 45 секунд.

Вас також може зацікавити