Комплекти для аналізу ґрунту в полі, Palintest
Комплекти для аналізу ґрунту в полі, Palintest

Використання портативного обладнання (експрес) для контролю показників ґрунтів значно скорочує трудомісткість аналізів, надаючи інформацію про показники, що визначаються, безпосередньо на місці відбору проби: це сприяє польовим дослідженням і підвищує надійність і результативність робіт.

Вологоміри
Вологоміри

Вологість ґрунту залежить від кількості перегною і глинистих часточок, є непрямим показником його гранулометричного складу.

Щільноміри
Щільноміри

Щільність складення ґрунту (об'ємна маса, об'ємна вага ґрунту) – це маса твердої фази сухого ґрунту природного складання в одиниці об'єму. Ця величина характеризує складання ґрунту. Ґрунт, будучи пористим тілом, завжди містить деяку кількість великих і дрібних пор між твердими частинками, зайнятих водою і повітрям. Величина щільності дає можливість розрахувати запаси елементів живлення і вологи в ґрунті, а також розрахувати порозність ґрунту.

Вас також може зацікавити