Вологоміри
Вологоміри

Вологість ґрунту залежить від кількості перегною і глинистих часточок, є непрямим показником його гранулометричного складу.

Щільноміри
Щільноміри

Щільність складення ґрунту (об'ємна маса, об'ємна вага ґрунту) – це маса твердої фази сухого ґрунту природного складання в одиниці об'єму. Ця величина характеризує складання ґрунту. Ґрунт, будучи пористим тілом, завжди містить деяку кількість великих і дрібних пор між твердими частинками, зайнятих водою і повітрям. Величина щільності дає можливість розрахувати запаси елементів живлення і вологи в ґрунті, а також розрахувати порозність ґрунту.

Вас також може зацікавити