Визначення азоту (нітратної та аміачної форми) фотометричним методом. Спектрофотометри OPTIZEN POP

Вміст азоту залежить від багатьох факторів, таких, наприклад, як тип ґрунту, механічний склад (у легких ґрунтах вміст азоту менший, ніж у ґрунтах важкого гранулометричного складу), окультуреність, вміст гумусу і т.д.

отримати комерційну пропозицію

Весь азот у ґрунті поділяється на органічний та мінеральний. Основна кількість ґрунтового азоту зосереджена в органічній речовині ґрунту. Азот органічної речовини ґрунту безпосередньо недоступний для рослин, тому про забезпеченість рослин ґрунтовим азотом судять за вмістом у ґрунті мінерального азоту, на який припадає 1–5% від загального вмісту азоту. Він представлений в основному солями азотної (нітрати) та азотистої (нітрити) кислоти, а також солями амонію (наприклад, сульфати, хлориди амонію та ін.), фіксованим амонієм (знаходиться в решітках мінералів). Нітрати та обмінний амоній є основними джерелами азоту, що забезпечують харчування рослин.

Вміст нітратного азоту у ґрунті

Нітрати знаходяться у ґрунті у вигляді водорозчинних солей азотної кислоти. Вони відрізняються високою рухливістю, у зв'язку з цим вміст їх у ґрунті схильний до великих коливань. Із ґрунту нітратна форма азоту може вимиватися атмосферними опадами, поливними водами вниз по профілю чи за його межі.

Принцип спектрофотометричного методу визначення нітратного азоту ґрунтується на здатності нітратних іонів поглинати ультрафіолетове випромінювання за довжини хвиль від 220 нм до 240 нм. Вимірюючи оптичну густину розчину, визначають вміст нітратів.

Принцип методу визначення нітратного азоту фотометричним методом з дисульфофеноловою кислотою ґрунтується на здатності нітратів утворювати із цією кислотою тринітрофенол, який у лужному середовищі утворює тринітрофеноляти амонію жовтого кольору, інтенсивність забарвлення якого пропорційна вмісту азоту. Проводять фотометрування розчину, визначають вміст нітратів.

Вміст амонійного азоту у ґрунті

Амоній присутній у ґрунтах у формі водорозчинних солей, обмінного амонію та необмінного (фіксованого) амонію.

Принцип способу визначення амонійного азоту фотометричним шляхом із реактивом Несслера ґрунтується на можливості амонію утворювати з реактивом Несслера комплексне з'єднання – йодид меркураммонія, який забарвлює розчин у жовтий колір. Інтенсивність забарвлення розчину у певних концентраціях прямопропорційна вмісту амонію в розчині. Проводять фотометрування розчину, визначають вміст амонію.

Вилучають азот із ґрунту для проведення аналізу вищезгаданими методами розчином сірчанокислого калію з масовою часткою 1% і подальші вимірювання проводять з однієї витяжки.

Фотометричні визначення проводять на фотоелектроколориметрі або спектрофотометрі при відповідних довжинах хвиль.

Методики:

 • ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського
 • ДСТУ 7629:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення нітратного азоту
 • ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту

OPTIZEN POP

OPTIZEN POP успішно поєднує в собі інноваційний дизайн і високу якість, що дає змогу проводити всі необхідні дослідження максимально швидко й зручно.

Основні переваги:

 • Великий і зручний семидюймовий кольоровий сенсорний екран
 • Висока (до 4000 нм/хв) швидкість сканування
 • Чотири USB-порти для підключення різноманітних пристроїв
 • Контроль температури у процесі аналізу
 • Надійна операційна система Windows CE
 • Знижене енергоспоживання в режимі очікування
 • Можливість одночасного аналізу більшої кількості зразків – восьмипозиційний тримач
 • Широкі можливості для встановлення додаткових компонентів
Фотометрична система Однопроменевого типу
Спектральна величина 1,8 нм
Довжина хвилі
Діапазон 190–1100 нм
Точність ± 0,5 нм
Відтворюваність ± 0,1 нм
Фотометричні дані
Діапазон -3,0…3,0 ABS
Точність ± 0,005 ABS
Відтворюваність ± 0,003 ABS
Джерело світла Вольфрам-галогенова й дейтерієва лампи
Монохроматор Czerny-Turner із решіткою 1200 ліній/мм
Тримач комірки Мультитримач на вісім позицій
Інтерфейс Чотири USB-порти / три RS-232C-порти
Обсяг пам’яті 2 Гб (опційно 8 Гб)
Детектор Силіконовий фотодіод
Інтерпретація результатів Підключення USB-принтерів, які підтримують режим PCL
Джерело живлення Мережеве
Розміри 433 × 381 × 180 мм
Вага 8 кг

Доступна послуга калібрування приладу.

Для підбору всього необхідного переліку обладнання та витратних матеріалів за методикою звертайтесь до фахівців нашої компанії.

Вас також може зацікавити