facebook
Визначення іонів у ґрунтовій витяжці

Активність іонів у розчинах визначають за допомогою різноманітних переносних і стаціонарних (лабораторних) іономірів. Метод ґрунтується на вилученні іонів із ґрунту і наступному вимірюванні їхньої концентрації в отриманій витяжці потенціометричним методом за допомогою селективних електродів. Іоноселективні електроди – це електрохімічні напівелементи, у яких різниця потенціалів на межі поділу фаз «електродний матеріал/електроліт» залежить від концентрації (точніше активності) іона, що визначається в розчині.

отримати комерційну пропозицію

Для ефективного росту рослин потрібно контролювати вміст у ґрунті ряду хімічних елементів. Потенціометричне вимірювання концентрації (активності) іонів проводять за допомогою іономіра. Він дозволяє визначити активності й концентрації іонів при проведенні лабораторних досліджень з визначення концентрацій іонів у ґрунті, рослинних об'єктах, продуктах харчування, питній воді, стічних водах. Прилад може використовуватися для визначення молярної і масової концентрації іонів калію, натрію, амонію, кальцію, хлоридів, нітратів та ін. Для дослідження застосовуються іоноселективні електроди. Електродом порівняння служать насичені хлоросрібні електроди, які мають постійний потенціал.

Принцип методу. Розчинені у воді або в слабких розчинах нейтральних солей іони несуть заряди строго визначеної сили. Концентрація цих іонів (активність) визначає різницю електричних потенціалів між іонселективним електродом і досліджуваним розчином. Електрорушійна сила (ЕРС) розчину, обумовлена вимірюваним іоном, селективно вимірюється відповідним електродом, який реєструє тільки електричні заряди вимірюваних іонів.

Для кожного об'єкта аналізу повинна застосовуватися відповідна методика виконання вимірювань, що враховує особливості цього об'єкта:

 • NO3- (ДСТУ 4725:2007 Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом)
 • K+ (ДСТУ 4725:2007 Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом)
 • Cl- (ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці, ДСТУ 4725:2007 Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом)
 • NH4- (ДСТУ 4725:2007 Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом)
 • Na+ (ДСТУ 7540:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів натрію в ґрунтових пастах)
 • Ca2+ (ДСТУ 7834:2015 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів кальцію в ґрунтових пастах)

рН-метр / іономір SevenDirect SD50, Mettler Toledo

SD50 – найкраще рішення для широкого спектру завдань. Призначений для вимірювання кислотності ґрунту, іонного складу й окисно-відновного потенціалу (ОВП).

Особливості SD50

 • Швидкість і точність вимірювань
 • Зручне калібрування датчика за допомогою інструкцій
 • Збереження даних і автоматичний друк / експорт записів
 • Чіткий кольоровий дисплей для легкого доступу до результатів вимірювання
 • Можливість підключення різних периферійних пристроїв
 • Автоматична й ручна температурна компенсація
 • Автоматична й ручна фіксація результату
 • Міцний корпус з ABS-пластику
 • Два режими роботи (експертний / стандартний)

Для аналізу водної витяжки ґрунтів найчастіше використовують такі електроди лінійки InLab®: NH₄+, NO₃-, K+, Cl- (ДСТУ 4725:2007 «Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом»).

Технічні характеристики

Діапазон Дискретність Точність
рН -2,000…20,000 0,001 / 0,01 / 0,1 ± 0,002
мВ -2000,0…2000,0 1 / 0,1 ± 0,2
Концентрація іонів 1,00 Е-9…9,99 Е+9 До останнього значущого розряду ± 0,5 %
Температура -30,0…130,0 °С 0,1 °С ± 0,1 °С
Метод калібрування Лінійний, сегментований. Від 1 до 5 калібрувальних точок
Пам’ять 2000 вимірювань
Експорт даних Флеш-карта USB, ПЗ LabX direct PC, принтер
Вас також може зацікавити