Методи прискореної класичної мікробіології
Методи прискореної класичної мікробіології

Застосування готових стерильних селективних середовищ дозволяє знизити витрати на мікробіологічні дослідження у лабораторії. Це відбувається за рахунок скорочення робочого часу співробітників на приготування поживних середовищ та економію енергоносіїв для їх стерилізації.

Комплексні тест-системи
Комплексні тест-системи

Дані системи дозволяють провести повний комплекс аналізу (інкубація, виявлення і дезінфекція в одному приладі) харчових продуктів на забруднення мікроорганізмами груп Salmonella та Listeria із дотриманням діючих нормативних вимог.

Імуноферментні системи визначення мікроорганізмів
Імуноферментні системи визначення мікроорганізмів

Для пришвидшення визначення видового складу мікроорганізмів після їх культивування на поживних середовищах розроблені тест-системи на базі імуноферментного методу діагностики.

IDEXX Water
IDEXX Water

Експрес-системи для контролю мікробіологічного статусу та моніторингу стану води, яка використовується на підприємствах харчової промисловості.

Вас також може зацікавити