Визначення чистоти молока

Забруднення молока залишками кормів сприяють швидкому розвитку в ньому мікроорганізмів, які знижують як технологічні показники молока, так і його харчову цінність. Визначення чистоти молока регламентується ДСТУ 6083:2009 Молоко. Метод визначення чистоти.

Визначення засміченості молока механічними домішками дозволяє встановити можливі джерела його забруднення та запобігти цьому у майбутньому. Оскільки разом із механічними домішками у молоко потрапляють мікроорганізми, бактерії, у т. ч. і збудники захворювань, за наявності великої кількості механічних домішок молоко вважається недоброякісним. Значна кількість механічних домішок у молоці (шерстинки, частинки сіна, пісок, гній та ін.) свідчить про антисанітарні умови його отримання чи транспортування. Ступінь чистоти молока залежить також від обробки вимені корів перед доїнням, санітарного стану доїльного обладнання та догляду за ним, технології доїння і гігієни обслуговуючого персоналу.

Ступінь чистоти (наявність механічних домішок) визначають згідно з ДСТУ 6083:2009 «Молоко. Метод визначання чистоти» шляхом фільтрування 250 см3 молока. Осад на фільтрі порівнюють з еталоном і встановлюють групу чистоти молока: перша (до 2 домішок), друга (до 13), третя (понад 13).

Обладнання

Основним і єдиним приладом, за допомогою якого проводиться визначення чистоти молока на молокозаводах та молокоприймальних пунктах, є прилад ВЧМ «Рекорд».

Метод ґрунтується на відокремлюванні механічних домішок із дослідної проби молока фільтруванням через фільтр і візуальному порівнюванні з еталонним зразком. Прилад складається з фасонного стаканчика, тримача стаканчика, монтажної основи, сітки, кронштейна, мірного стакана ємністю 250 мл.

Підготовка до роботи

Прилад кріпиться до рівної поверхні та забезпечує відведення досліджуваної проби у ємність. Фільтр встановлюють на решітку приладу гладкою поверхнею доверху. Молоко, яке підлягає дослідженню, підігрівають до 35±5 оС, перемішують і виливають у посудину приладу.

Визначення ступеня чистоти молока

Після закінчення фільтрування порції молока нахиляють в стаканотримач, обережно знімають ватний фільтр і кладуть його на лист білого пергаменту для просушування. Групу чистоти молока визначають шляхом порівнювання фільтра з затвердженим еталоном.

При проведенні дослідження також Вам знадобиться додаткове обладнання:

  1. Фільтри до приладу.
  2. Посуд мірний об’ємом 250 мл.
  3. Термометр спиртовий (0–100 із ціною поділки ± 1 оС).
  4. Водяна баня.
Вас також може зацікавити