Визначення кислотності витяжки ґрунту

Найбільш оптимальним та ефективним рішенням для різних видів титрування є автоматичні титратори. Вони дозволяють виконати поставлені завдання з максимальною точністю та відтворюваністю, скоротивши до мінімуму час аналізу та вплив людського фактору.

Кислотність ґрунтів викликається присутністю іонів водню. Залежно від того, в якому стані знаходяться у ґрунті іони водню, розрізняють актуальну (активну) кислотність і потенційну – гідролітичну і обмінну.

Актуальна кислотність пов'язана з наявністю іонів водню в ґрунтовому розчині, обумовлюється різними водно-розчинними кислотами і їхніми кислими солями (вугільною, щавлевою, лимонною, фульвокислотою та ін.).

Потенційна кислотність викликається при взаємодії ґрунтових колоїдів із розчинами солей.

Для характеристики кислотності (лужності), тобто реакції ґрунту, визначають величину рН суспензії ґрунту у воді (актуальна кислотність) і в КСl (потенційна кислотність).

Залежно від величини рН реакція ґрунтів може бути:

 • 3,0–4,5 – сильнокисла
 • 4,6–5,5 – кисла
 • 5,6–6,5 – слабкокисла
 • 6,6–7,0 – нейтральна
 • 7,1–7,5 – слабколужна
 • 7,6–8,5 – лужна
 • > 8,5 – сильнолужна

Для зростання рослини, життєдіяльності мікроорганізмів і направлення біохімічних процесів ґрунту найбільш сприятлива слабкокисла, нейтральна або слабколужна реакція ґрунту. Підвищена кислотність ґрунту негативно позначається на зростанні більшості культурних рослин за рахунок зменшення доступності ряду макро- і мікроелементів, і навпаки, збільшення розчинності токсичних сполук марганцю, алюмінію, заліза, бору та ін., а також погіршення фізичних властивостей. Від реакції ґрунту залежить ріст, розвиток і плодоношення рослин.

Для визначення pH ґрунту в Україні діють такі нормативні документи:

 • ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотності
 • ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності
 • ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки
 • ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності

У даний час визначення величини актуальної та потенційної (гідролітичної) кислотності проводять майже виключно потенціометричним методом, потенційної (обмінної) – титриметричним.

Потенціометричні вимірювання рН проводять за допомогою приладів: рН-метра, іономіра та ін. Вони дають можливість визначити рН у каламутних і забарвлених витяжках, у самому ґрунті. Титриметричні вимірювання проводять за допомогою набору лабораторного посуду (ручне) або апаратів для титрування або автоматичними титраторами (особливо зручні, якщо лабораторія проводить масове виконання однотипних серійних аналізів).

Визначення величини потенційної (обмінної) кислотності титриметричним методом

Титрування за допомогою автоматичних титраторів

Найбільш оптимальним і ефективним рішенням для різних видів титрування є автоматичні титратори. Вони дозволяють виконати поставлені завдання з максимальною точністю і відтворюваністю, скоротивши до мінімуму час аналізу і вплив людського фактора.

Автоматичні титратори серії Compact, Mettler Toledo

Титратори G10 та G20 поєднують в собі надійність і простоту в експлуатації та невеликі габарити. Вони призначені для виконання повсякденних завдань титрування. Дуже добре підходять для стандартного промислового лабораторного потенціометричного титрування та повсякденних завдань контролю якості.

 • Застосування в навчальних та дослідницьких цілях
 • Застосування на виробництві для простих аналізів
 • Автоматизація основних методів титрування
 • Передові IT-рішення для більш ефективної роботи та обробки даних

Технічні характеристики

    G10 G20
Титрування One Click Користувацькі ярлики на робочому столі користувача 4 12
Автоматичне розпізнавання Plug and Play Розпізнавання бюретки з титрантом і титром + +
Можливість автоматизації Rondolino (до 9 зразків) + +
Управління користувачами Групи користувачів «Експерт – Звичайний» + +
Методи та серії Максимальна кількість користувацьких методів 5 150
Зворотне титрування - +
Приводи бюреток Кількість приводів бюретки для дозування і титрування 1 1
Кількість приводів бюретки тільки для дозування - 1
Експорт і друк даних USB, мережа, PDF + +
Програмне забезпечення ПЗ LabX™ Titration Express - +
Номер по каталогу В комплекті з ручним стендом для титрування 30267117 30252669
Вас також може зацікавити