Визначення фальсифікату молока

Відсутність контролю якості молока на молокоприймальних пунктах веде до зростання випадків його фальсифікації. Додається ряд хімічних речовин, а також окремі складові молока (сироватка, сухе молоко) для збільшення його кількості чи якісних показників. У результаті такої підміни молокопереробне підприємство втрачає частину сировини для виробництва.

отримати комерційну пропозицію

Способів фальсифікації молока та речовин, які при цьому використовуються, досить багато. Найчастіше зустрічається:

 • Додавання миючих засобів (мила господарського, миючих і пральних рідин та порошків)
 • Додавання біополімерів рослинного походження: крохмалю, картопляного відвару, борошна
 • Додавання рослинних жирів

Виявлення миючих засобів та фосфатів у молоці

Мета фальсифікації молока миючими засобами – надання неправдивої інформації про вміст жиру в молоці, його густину та кислотність, термостійкість. Використовують даний вид фальсифікації переважно невеликі виробники молока або заготівельні організації. Для визначення миючих засобів в молоці використовують хімічні реакції із бромтимоловим синім і розоловою кислотою, фенолфталеїном та термічною обробкою проби. Визначення наявності фосфатів проводять за реакцією із нітратом срібла та бромтимоловим синім і розоловою кислотою (оскільки значна частина фосфатів входить до миючих засобів).

Необхідне обладнання та реагенти: пробірки, нагрівальна плитка, розчин бромтимолового синього, розчин розолової кислоти, спиртовий розчин фенолфталеїну, водний розчин нітрату срібла.

Визначення фальсифікації молока жирами немолочного походження

Мета фальсифікації – заміна молочних жирів на більш дешеві (рослинні). Цей вид фальсифікації використовують лише в промислових умовах. Арбітражним методом визначення фальсифікації молока жирами немолочного походження є хроматографія (ДСТУ ISO 17678:2016 Молоко та молочні продукти. Визначення чистоти молочного жиру методом газового хроматографічного аналізування тригліцеридів (референс метод) (IDF 202:2010) (ISO 17678:2010, IDT; IDF 202:2010, IDT). Цей метод дозволяє кількісно визначити вміст молочного, тваринного та рослинного жирів у молоці.

Необхідне обладнання: газовий хроматограф, придатний для використання при температурах не менше + 400 °C і оснащений полум’яно-іонізаційним детектором.

Жир, виділений з молока або молочних продуктів, аналізують з використанням капілярної колонки для визначення тригліцеридів, розділених за загальним числом вуглецю. Вставляючи масову частку, виражену у відсотках, молекул жиру різного розміру (C24–C54), розраховують значення певних рівнів. Якщо значення ряду показників перевищують межі, встановлені для чистого молочного жиру, виявляють наявність стороннього жиру.

Визначення фальсифікації меламіном

Меламін – багата азотом хімічна речовина. Нарівні з сечовиною використовується недобросовісними виробниками кормів і харчових продуктів (в тому числі молока) для складання ілюзії високого вмісту білку. Ліміти для меламіну у дитячих сумішах становлять 1 мг/кг та 2,5 мг/кг для інших продуктів харчування та кормів для тварин. Ці значення базуються на TDI (на нормах допустимого денного споживання) меламіну та його аналогів і становлять 0,64 мг/кг ваги тіла (bw). Віднедавна встановлена більш сувора норма щодо споживання меламіну та його аналогів – 0,2 мг/кг ваги тіла.

Методи визначення меламіну в молочних продуктах:

1. Хроматографія.

Необхідне обладнання: рідинний хроматограф із діодно-матричним чи УФ–спектрофотометричним датчиком (довжина хвилі 236 нм), або із мас-спектрометричним детектором (арбітражний метод).

Для екстракції використовують розчин трифтороцтової кислоти або суміш ацетонітрилу із водою 50:50.

2. Імуноферментний аналіз (ELISA, ІФА).

Необхідне обладнання:

1. Комплект приладів для проведення імуноферментного аналізу.

Імуноферментний вошер Wellwash

Автоматичний імуноферментний вошер спрощує процедуру промивки при проведенні реакції. Висока точність промивання та низький залишковий об’єм гарантують надійний результат. Наявні датчик рівня рідини в резервуарі та аудіовізуальна система контролю. Просте управління приладом за допомогою зрозумілого меню російською мовою.

Мікропланшетний рідер Multiskan FC

Надійний і простий у використані прилад для проведення імуноферментних реакцій. Сумісний з 96- та 384-лунковими планшетами. Може додатково містити інкубатор та шейкер. Є можливість керування роботою обладнання як автономно, так і з використанням комп’ютера. В комплекті російськомовне просте та інтуїтивне програмне забезпечення Thermo Scientific Skanlt Software.

2. Тестовий набір Melamine ELISA plate kit (Eurofins) для кількісного та якісного визначення меламіну.

У комплект входить:

 1. Планшет (стріпи 12х8).
 2. Стандарти (6): 0, 20, 50, 100, 200, 500нг/мл (ppb).
 3. Кон’югат меламін-HRP, 7 мл.
 4. Концентрат промивного розчину (5X), 100 мл.
 5. Розчин субстрату (кольоровий, TMB), 14 мл.
 6. Стоп-розчин, 14 мл.

Тривалість дослідження: 60 хвилин.

Пробопідготовка: гомогенізація, центрифугування, фільтрація, розведення.

Межі визначення: сухе молоко і дитяче харчування – 0,1 мг/кг, цільне молоко – 0,12 мг/кг, йогурт – 0,16 мг/кг, молочний шоколад – 3,2 мг/кг, корма – 2 – 4 мг/кг.

3. Тест-смужки Melamine Strip Test

Необхідне обладнання: тест-смужки Melamine Strip Test.

Тест Melamine Strip Test – це швидкий імунохроматографічний тест, розроблений виключно для використання в якісному скринінгу вмісту меламіну в молоці при концентрації ≥ 250 ppb. Зразки перед аналізом розводять з використанням буфера для зразків, який входить до набору. Тест Abraxis Melamine Strip Test надає тільки попередні якісні результати. Зразки, для визначення кількісних характеристик повинні бути досліджені за допомогою ІФА, або хроматографічного аналізу.

Тест визначає меламін в молоці у концентрації 250 нг/мл або вище. На цьому рівні тестова лінія демонструє меншу інтенсивність, ніж контрольна лінія. Вища інтенсивність кольору тестової лінії вказує на вищу концентрацію меламіну в пробі. Зберігають тестові смужки при температурі від + 4 до + 30  ̊С , перед дослідженням підігрівають до кімнатної температури.

Схема проведення дослідження

Виявлення фальсифікації молока біополімерами рослинного походження (крохмаль, борошно)

Мета фальсифікації молока біополімерами – надання неправдивої інформації про вміст жиру в молоці та густини молока. При застосуванні для визначення масової частки жиру в молоці стандартного методу (кислотного методу Гербера) та ареометричного методу для визначення густини показники набувають підвищених значень.

Методи визначення додавання крохмалевмісних речовин за реакцією з йодом шляхом седиментації (відстоювання) та шляхом термічного оброблення.

Необхідне обладнання: плитка електрична, ареометр, мірний циліндр на 250 мл, 0,5 % спиртовий розчин йоду.

Результати дослідження:

 • При додаванні спиртового розчину йоду фальсифіковане молоко набуває синього кольору.
 • При відстоюванні молоко розшаровується на дві фракції. При вимірюванні ареометром різниця між фракціями у 2 і більше одиниці вказує на додавання до молока рослинних біополімерів.
 • При кип’ятінні молока, яке містить борошно або крохмаль, утворюється клейстер.
Вас також може зацікавити