Визначення перекисного числа олії титриметричним методом
Визначення перекисного числа олії титриметричним методом
Визначення перекисного числа олії титриметричним методом

Найбільш оптимальним і ефективним рішенням для різних видів титрування є автоматичні титратори. Вони дають змогу виконати поставлені завдання з максимальною точністю й відтворюваністю, скоротивши до мінімуму час аналізу і вплив людського фактора.

Визначення перекисного числа методом спектроскопії в ближньому ІЧ-діапазоні
Інфрачервоні (БИК, NIR) аналізатори серії SpectraStar XT
Визначення перекисного числа методом спектроскопії в ближньому ІЧ-діапазоні

Інфрачервоні (БІЧ, NIR) аналізатори серії SpectraStar XT дозволяють швидко і точно проводити аналіз як вхідної сировини, так і готових продуктів на всіх стадіях виробництва на олійноекстракційних заводах (ОЕЗах) та інших підприємствах олійно-жирової промисловості за основними показниками якості – волога, фосфоровмісні речовини, кислотне і перекисне число та ін. Тривалість аналізу одночасно на всі показники становить від 45 секунд.

Експрес-система для визначення показників якості рослинних олій і жирів CDR FOODLAB®
Система CDR FoodLab для визначення перекисного числа рослинних олій
Експрес-система для визначення показників якості рослинних олій і жирів CDR FOODLAB®

Кислотність (FFA), перекисне число (PV), анізидинове число (AnV), мила – тепер Ви можете визначити їх за 5 хвилин простим способом із використанням готових низькотоксичних реагентів. Вимірювальна система гарантує високу чутливість, широкий діапазон вимірювань і гарну відтворюваність результатів випробувань. Результати аналізу корелюються з еталонними методами.

Вас також може зацікавити