Визначення питної соди

Додавання цієї хімічної сполуки до молока знижує його кислотність і погіршує технологічну придатність такої сировини. ДСТУ 8378:2015 Молоко. Методи визначення соди.

отримати комерційну пропозицію

Питна сода додається у молоко з метою нейтралізації кислот, які утворюються у процесі його зберігання. Таке молоко швидко псується, у ньому розвивається стороння мікрофлора, особливо гнилісна, що робить його непридатним і шкідливим для споживання. Присутність соди призводить до зміщення рівня рН у лужну сторону, що визначають по зміні забарвлення індикаторів – бромтимолового синього.

Методи визначення соди

 1. Кількісні:
 • Метод титрування
 1. Якісні:
 • Реакція із бромтимоловим синім

Метод титрування

(ДСТУ 8378:2015 Молоко. Методи визначення соди)

Метод ґрунтується на озоленні зразку молока і визначенні лужності золи титруванням.

Переваги:

 1. Метод регламентується ДСТУ.
 2. Дозволяє визначити кількість доданої до молока соди.

Особливості:

 1. Тривалий і енерговитратний метод визначення.
 2. Потребує значної кількості лабораторного обладнання.

Необхідне обладнання: сушильна шафа, муфельна піч, бюретка для титрування із індикатором, плитка електрична, водяна баня. Реактиви: розчин соляної кислоти, розчин гідроксиду натрію, насичений розчин хлористого кальцію, спиртовий розчин фенолфталеїну.

Реакція із бромтимоловим синім

(ДСТУ 8378:2015 Молоко. Методи визначення соди)

Суть методу ґрунтується на зміні забарвлення індикатору бромтимолового синього при додаванні його в молоко, яке містить карбонати, або бікарбонати натрію. Мінімальна кількість соди, яку можна визначити за допомогою методу, – 0,05%.

Переваги:

 1. Метод регламентується ДСТУ.
 2. Висока чутливість методу.

Особливості:

 1. Якісний тест.
 2. Потреба в негативному контролі.

Необхідне обладнання: ваги лабораторні із допустимою похибкою ±0,0003 г та пробірки для проведення аналізу. Реактиви: бромтимоловий синій.

Вас також може зацікавити