facebook
Інкубування
Інкубування
Інкубування

Кожен із мікроорганізмів починає ріст за певної температури. Водночас важливо проводити процес вирощування кожного окремого мікроорганізму в різних термостатах, щоб запобігти перехресному забрудненню. Тому під час комплектування кімнати для термостатування (інкубації) необхідно врахувати, які мікроорганізми і в якій кількості передбачається аналізувати одночасно, щоб запланувати простір під визначену кількість приладів.

Посів
Посів
Посів

Під час посіву зразків на поживні середовища дуже важливо забезпечити захист від контамінації. Для цього використовуються бокси біологічної безпеки, стерильні матеріали.

Спосіб посіву обирають залежно від типу визначуваних мікроорганізмів і агрегатного стану поживного середовища. Посів можна проводити вручну або за допомогою автоматичних приладів для посіву.