Визначення рухомого фосфору спектрофотометричним методом

Фотометричні методи кількісного аналізу використовують для визначення макроелементів та елементів, які присутні у ґрунтах у мікрокількостях. Для реалізації фотометричних методів аналізу використовують прилади спектрофотометри.

Фосфор у ґрунті міститься в органічних сполуках та мінералах. Однак кількість доступного фосфору дуже невелика порівняно із загальною кількістю фосфору, що є в ґрунті. Рослини поглинають фосфор із ґрунтового розчину. Рухливість фосфору у ґрунті дуже обмежена, і тому коріння рослин може поглинати цей мінерал, що знаходиться лише у найближчому оточенні. Недоступні для рослин мінеральні та органічні сполуки фосфору переходять у засвоювані дуже повільно. Незважаючи на великі загальні запаси фосфору, його засвоюваних сполук у ґрунті міститься зазвичай мало, і щоб отримати високий урожай, необхідно внесення фосфорних добрив для підвищення врожайності. Часто зустрічається перенасиченість фосфору, оскільки багато сільгоспвиробників застосовують невиправдано велику кількість фосфорних добрив. Підвищений вміст фосфору перешкоджає поглинанню інших елементів, таких як залізо, марганець та цинк. Дослідження ґрунту щодо вмісту фосфору є показником, який допомагає встановити необхідні добрива для культури.

Вміст фосфору залежить від гранулометричного складу, кислотності ґрунту, концентрації кальцію та магнію у ґрунті, кількості гумусу в ньому. Практично у всіх ґрунтах переважають мінеральні фосфати. Чим важчий гранулометричний склад ґрунту, тим вище вміст у ній фосфору в органічній формі.

Мінеральні сполуки фосфору у ґрунті представлені:

  • Важкорозчинними солями – фосфатами алюмінію, заліза, кальцію, магнію
  • Розчинними солями – одно- та двозаміщеними фосфатами кальцію, магнію, калію, амонію, натрію та ін.

Перша група фосфатів недоступна для рослин, оскільки вони не розчиняються у воді та слабких кислотах. Друга група фосфатів є доступною для рослин. Кількість фосфатів тієї чи іншої групи залежить від кислотності ґрунту та концентрації кальцію та магнію.

Доступний (рухомий) фосфор – це мінеральний фосфор і частина органічного, яка найближчим часом перейде в мінеральну форму і може бути використана рослинами. Використання фосфору рослинами із ґрунту визначається її кислотністю: чим кисліше ґрунт, тим менш доступним стає фосфор.

Визначення рухомих форм фосфатів

Для визначення рухомих форм фосфатів зазвичай використовують такі методи аналізу: фотометричний, титриметричний, атомно-абсорбційний. Найпоширенішими в Україні є методи визначення рухомого фосфору у ґрунтах, запропоновані Кірсановим, Чиріковим, Мачигіним. У цих методиках використано спектрофотометричний метод, і вони затверджені в агрохімічній службі як стандартні.

Метод Чирікова ґрунтується на виключенні рухомих сполук фосфору із ґрунту розчином оцтової кислоти С (СН3СООН) = 0,5 моль/дм3 при співвідношенні ґрунту до розчину 1:25 та подальшому визначенні фосфору у вигляді фосфоро-молібденового комплексу синього кольору на спектрофотометрі. Проби ґрунту масою 4,0±0,1 г поміщають у конічну колбу об'ємом 250 см3. До зразка доливають 100 см3 екстрагуючого розчину. Ґрунт із розчином перемішують протягом 1 години і залишають на 18–20 год. Потім суспензії збовтують і фільтрують через паперові фільтри.

Метод Мачигіна прийнятий стандартним для сіроземів, каштанових, бурих та коричневих ґрунтів, а також для карбонатних чорноземів. Він ґрунтується на виключенні рухомих сполук фосфору із ґрунту 1% розчином амоній карбонату ((NH4) 2CO3) (рН 9,0) при співвідношенні «ґрунт/розчин» 1:20 та температурі 25±2 °С. Фосфор визначають спектрофотоколориметрично за інтенсивністю забарвлення фосфоро-молібденового комплексу.

Визначення вмісту рухомих форм фосфору в ґрунті методом Кірсанова – прийнятий стандартним для підзолистих та опідзолених ґрунтів. Метод ґрунтується на вилученні із ґрунту рухомих сполук фосфору 0,2 Н розчином HCl (рН 1). Співвідношення «ґрунт/розчин» – 1:5, температура – 18–20 °С, збовтування суспензії – 1 хвилина, настоювання ґрунту в розчині – 15 хвилин. Фосфор визначають спектрофотоколориметрично за інтенсивністю забарвлення молібденової сині.

Спектрофотометри ULAB

Призначені для вимірювання спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання та оптичної щільності рідких та твердих речовин. За допомогою цих приладів визначають концентрацію речовин у розчинах та проводять клініко-діагностичні випробування, контролюють якість продуктів харчування та виробничої сировини, контролюють якість лікарських препаратів, здійснюють екологічний контроль навколишнього середовища, а також хіміко-технологічний контроль на підприємствах металургійної, хімічної та інших галузей промисловості. Спектрофотометри ULAB внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.

ULAB 102/102UV з автоматичним встановленням довжини хвилі – найпростіший і водночас найкращий аналог з оцінкою відповідності Технічному регламенту №94 широко відомого фотометра КФК-3-01.

Технічні характеристики

Модель 102 102UV
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 325–1000 200–1000
Спектральна ширина щілини, нм 4
Оптична система Однопроменева
Точність встановлення довжини хвилі, нм ±1,5
Повторюваність довжини хвилі, нм 0,8 0,8
Встановлення довжини хвилі Автоматична
Діапазон вимірювання Оптична щільність: 0,3–3А
Коефіцієнт пропускання: 0,1–100%
Концентрація: 0,001–9999 conc
УФ-діапазон - +
Кюветотримач 3-позиційний (100 мм*24 мм) стандарт КФК-3 у комплекті
4-позиційний (10 мм*12 мм) та 8-позиційний (10 мм*12 мм) замовляються додатково
Екран Графічний, рідкокристалічний
Клавіатура 8 кнопок
Підключення до ПК USB-порт і паралельний порт
Лампи Галогенна Галогенна і дейтерієва
Розміри (ДxШxВ), мм 470x370x180
Маса, кг 12 14

Для підбору всього необхідного переліку обладнання та витратних матеріалів за методикою звертайтесь до фахівців нашої компанії.

OPTIZEN POP

OPTIZEN POP успішно поєднує в собі інноваційний дизайн і високу якість, що дає змогу проводити всі необхідні дослідження максимально швидко й зручно.

Основні переваги:

  • Великий і зручний семидюймовий кольоровий сенсорний екран
  • Висока (до 4000 нм/хв) швидкість сканування
  • Чотири USB-порти для підключення різноманітних пристроїв
  • Контроль температури у процесі аналізу
  • Надійна операційна система Windows CE
  • Знижене енергоспоживання в режимі очікування
  • Можливість одночасного аналізу більшої кількості зразків – восьмипозиційний тримач
  • Широкі можливості для встановлення додаткових компонентів
Фотометрична система Однопроменевого типу
Спектральна величина 1,8 нм
Довжина хвилі
Діапазон 190–1100 нм
Точність ± 0,5 нм
Відтворюваність ± 0,1 нм
Фотометричні дані
Діапазон -3,0…3,0 ABS
Точність ± 0,005 ABS
Відтворюваність ± 0,003 ABS
Джерело світла Вольфрам-галогенова й дейтерієва лампи
Монохроматор Czerny-Turner із решіткою 1200 ліній/мм
Тримач комірки Мультитримач на вісім позицій
Інтерфейс Чотири USB-порти / три RS-232C-порти
Обсяг пам’яті 2 Гб (опційно 8 Гб)
Детектор Силіконовий фотодіод
Інтерпретація результатів Підключення USB-принтерів, які підтримують режим PCL
Джерело живлення Мережеве
Розміри 433 × 381 × 180 мм
Вага 8 кг
Вас також може зацікавити