facebook
Контроль гігієни поверхні

Контроль гігієни поверхні є обов’язковою вимогою HACCP щодо дотримання належного гігієнічного стану виробничого обладнання і впливає на безпеку продуктів.

отримати комерційну пропозицію

При здійсненні процесів виробництва (виготовлення) харчової продукції, пов'язаних із вимогами до безпечності такої продукції, виробник повинен розробити, впровадити і підтримувати процедури, що ґрунтуються на принципах ХАССП (з англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). Звідси можна зробити висновок про необхідність впровадження нових методів експрес-контролю показників безпечності продукції, що виробляється.

Найшвидшим методом аналізу гігієнічного стану поверхонь та рідин на виробництвах харчових продуктів є вимірювання рівня енергетичних молекул. Для цього використовують прилади люмінометри та сваби зі спеціальними розчинами.

Вимірювання кількості енергетичних молекул на поверхнях та у рідинах дає комплексну інформацію про загальний санітарно-гігієнічний стан (забрудненість мікроорганізмами, залишками харчових продуктів тощо), а тому не обов’язково корелює із результатами підрахунку ЗМЧ та кМАФАнМ.

Lumitester Smart призначений для особливо простого і швидкого моніторингу гігієни. Цей прилад незамінний для оцінки загального забруднення поверхонь, рідин на виробництві. Застосовується всюди, де на практиці потрібна реалізація принципів системи управління безпечністю харчових продуктів HACCP, важливу роль відіграє ступінь чистоти (підприємства харчової промисловості, аграрного сектора, медицини, фармацевтичні компанії, заклади відпочинку і дозвілля, авіакомпанії , виробники косметичної продукції).

Принцип дії – виявлення АТФ (аденозинтрифосфат), яка є первинною молекулою, що залучена в метаболізм у всіх живих організмах. AДФ (аденозиндифосфат) і AMФ (аденозинмонофосфат) утворюються з АТФ під час термічної обробки і ферментації.

Зразки: будь-які поверхні (наприклад, труби, клапани, ємності, руки персоналу) та рідини (наприклад, промивні води) до обробки дезінфікуючими засобами.

Найменування Опис
Lumitester Smart
 • Діапазон вимірювань RLU: 0–999999
 • Час вимірювання – 10 с
 • Результат вимірювання в RLU – Relative Light Units (відносні світлові одиниці)
 • Кількість комірок пам’яті – 2000
 • Автоматичне калібрування нуля – вбудована функція
 • Температурна компенсація – вбудована функція
 • Автоматичне відключення – 10 хв.
 • Передача даних – через кабель USB, Bluetooth
 • ПЗ – сумісне з Windows Vista, 7,8,10, Android, iOS
 • Мобільний додаток – будь-який пристрій на базі Android, iOS
 • Хмарне сховище – персональне для кожного пристрою
 • Обробка бази даних – підключення до ПК через USB, збережений файл Exel, мобільний додаток через Bluetooth або мережу інтернет

Даний прилад працює в парі з витратними матеріалами:

 • Сваби з реагентом LuciPack Pen (для контролю поверхонь)
 • Сваби з реагентом LuciPack Pen-AQUA (для контролю рідин)
 • Сваби з реагентом LuciPac A3 Surface (для контролю поверхонь плюс АДФ)
 • Сваби з реагентом LuciPac A3 Water (для контролю рідин плюс АДФ)