Визначення колірного числа олій за шкалою стандартних розчинів йоду
Кольоровість нерафінованих і рафінованих олій

Метод призначений для визначення колірного числа всіх нерафінованих і рафінованих олій (крім бавовняної). Визначення колірного числа за шкалою стандартних розчинів йоду ґрунтується на порівнянні інтенсивності забарвлення випробуваної олії із забарвленням стандартних розчинів йоду.

Шкала йодна використовується для візуального визначення колірного числа нерафінованих і рафінованих олій (крім бавовняної).

Колірність нерафінованих і рафінованих олій є кількісною та якісною характеристикою складу пігментного комплексу олій. Вона може виражатися для всіх олій (крім бавовняної) колірним числом в умовних одиницях від 1 до 100 згідно з йодною шкалою.

Визначення колірного числа за шкалою стандартних розчинів йоду полягає у візуальному порівнянні інтенсивності забарвлення досліджуваної олії із забарвленням стандартних розчинів йоду.

Колірне число олії виражається кількістю міліграмів вільного йоду, що містяться в 100 см3 стандартного розчину йоду, який має за однакової з олією товщиною шару в 1 см таку ж саму інтенсивність забарвлення, як і олія, яка випробовується.

Методика проведення випробування: У пробірку наливають профільтровану олію і порівнюють інтенсивність її забарвлення із забарвленням стандартних розчинів йоду. Випробовування проводять за температури (20±1) °С за умови розсіяного денного світла. Шкала йодна складається з 14 пробірок, які відповідають колірним числам, зазначеним в таблиці згідно з ДСТУ 4568:2006.

Колірне число,
мг I2 в 100 см3
Номер пробірки
(еталону)
Колірне число,
мг I2 в 100 см3
Номер пробірки
(еталону)
100 1 30 8
90 2 25 9
80 3 20 10
70 4 15 11
60 5 10 12
50 6 5 13
40 7 1 14
Вас також може зацікавити