Спектрометричний метод

Підходить для більшості молочних продуктів. Може проводитися визначення після ферментативного розкладу лактози: ДСТУ ISO 5765-1:2005 «Молоко сухе, суміші для морозива сухі та плавлений сир. Визначення вмісту лактози. Частина 1. Ферментний метод з використанням глюкозного компоненту лактози»; ДСТУ ISO 5765-2:2005 (IDF 79-2:2002) «Молоко сухе, суміші для морозива сухі та плавлений сир. Визначення вмісту лактози. Частина 2. Ферментний метод з використанням галактозного компонента лактози, або без нього»; ДСТУ ISO 5548/IDF 106:2014 «Казеїни та казеїнати. Визначення масової частки лактози фотометричним методом».

отримати комерційну пропозицію

Цей метод дозволяє провести визначення масових часток лактози і галактози в присутності інших цукрів у молоці і молочних продуктах.

Суть методу базується на гідролізі лактози, що міститься у вільному від жиру і білка водному екстракті проби молока у присутності ферментів та НАД до НАДН, концентрацію якого визначають фотометричним методом. Кількість лактози розраховують математичним шляхом.

Переваги даного методу

1. Можливість використання для різних молочних продуктів.

2. Проведення визначення вмісту лактози у присутності інших цукрів.

3. Регламентується нормативними документами (ДСТУ).

Особливості

1. Вимагає високої кваліфікації лаборантів.

2. Додаткові витрати на реактиви та лабораторне обладнання.

3. Тривалий час проведення аналізу.

Необхідне обладнання

Спектрофотометр (із довжиною хвилі 340 нм)

Спектрофотометри Ulab призначені для вимірювання спектральних коефіцієнтів пропускання і оптичної густини. Простота конструкції забезпечує надійність експлуатації і мінімізує витрати часу на проведення вимірювань. На спектрофотометри зроблена оцінка відповідності Технічному регламенту № 94.

Можливі варіанти:

Модель 101 102/102UV 108/108UV S131UV/S261UV
Оптична система Однопроменева Однопроменева Однопроменева, програмована Однопроменева/ двопроменева, скануюча
Робочий діапазон довжини хвиль, нм 325–1100 325–1100/190-1100 325–1100/190-1100 190–1100
Спектральна ширина щілини, нм 4 4 2 2
Похибка встановлення довжини хвилі, нм ±2 ±1 ±0.5 ±0.5/±0.3
Повторюваність довжини хвилі, нм 1 0.5 0.2 0.2
Метод встановлення довжини хвилі Ручний Автоматизований Автоматизований Автоматизований
Розміри (ДхШхВ) 480x360x160 470x370x180 470x370x180 480x360x160/ 600x450x200
Вага, кг 10 12/14 14 16/20

Для зручності роботи спектрофотометри можна додатково доукомплектувати програмним забезпеченням, проточними і термостатними системами, додатковими кюветами та кюветотримачами, принтером.

Із іншого обладнання для проведення дослідження знадобляться – ваги лабораторні, водяна баня, дозатори об’ємом 100, 50 і 25 мм3, лабораторний посуд. Із реагентів – сульфат цинку, гексаціано-(ІІ)-ферат калію, дифосфат калію, тринатрійцитрат дигідрат, сульфат магнію, моногідрат лимонної кислоти, та ферментні препарати галактозидази та галактозодегідрогенази, НАД.