Гравіметричний метод із використанням муфельної печі
Визначення масової частки золи
Гравіметричний метод із використанням муфельної печі

Гравіметричний метод із використанням муфельної печі: ДСТУ ISO 5544:2014 «Казеїни. Методика визначення масової частки “зв’язаної золи” (контрольний метод)» – для казеїну та казеїнатів отриманих шляхом кислотного осадження чи за використання амонійних сполук; ДСТУ ISO 5545 / IDF 90:2015 «Казеїни сичужні та казеїнати. Визначення масової частки золи. Контрольний метод» – казеїн і казеїнати, отримані шляхом сичужного ферментування; додатки до ДСТУ 4639:2006 «Казеїн технічний. Технічні умови» і ДСТУ 6031:2008 «Казеїн харчовий. Технічні умови».

Визначення фізико-хімічних показників молочних продуктів за допомогою ІЧ-аналізаторів
Визначення фізико-хімічних показників молочних продуктів за допомогою ІЧ-аналізаторів (аналіз золи)
Визначення фізико-хімічних показників молочних продуктів за допомогою ІЧ-аналізаторів

Визначення показників молочних продуктів за допомогою аналізаторів дозволяє скоротити час дослідження та кошти на придбання необхідної реагентики (ДСТУ ISO 9622:2013 «Молоко незбиране. Визначення вмісту молочного жиру, білка та лактози. Настанова з експлуатації вимірювальних приладів для роботи в середній частині інфрачервоного спектра випромінення»).