Титриметричні методи визначення вмісту цукрів

Більшість способів визначення вуглеводів у харчових продуктах ґрунтуються на методі титрування. Незначні відмінності в методиці аналізу, більш інформативний набір реактивів для візуалізації перебігу реакції та особливості фізико-хімічного стану об’єктів дослідження зумовили значну кількість титриметричних методів визначення вмісту вуглеводів у молочних продуктах. Для цього застосовують йодометричний метод, метод Бертрана та прискорений фериціанідний метод. Усі ці методи дають змогу провести визначення загального вмісту цукрів за використання як інвертованих форм, так і дисахаридів.

Суть методів полягає у здатності редукувальних цукрів відновлювати окремі хімічні елементи зі сполук, із подальшим кількісним їх визначенням шляхом титрування з використанням кольорових реакцій.

Оскільки методики проведення дослідження для всіх цих методів майже однакові, відповідно, і перелік обладнання – схожий, переважно вони відрізняються набором реактивів.

Необхідне обладнання:

Титрувальна бюретка Burkle  з оригінальними дозаторами Bürkle.

Бюретка є універсальним приладом для лабораторних потреб, проведення аналізу в польових умовах, гальваностегії, водоочищення тощо. Точність дозування забезпечується спеціальною кнопкою, точне титрування здійснюється за допомогою мікрогвинта, а також високоточної форсунки. Градуювання відповідає класу B (точність відповідає DIN EN ISO 385).

Переваги

  • Об’єм по виходу
  • Бюретки з боросилікатного скла 3.3
  • Хімічностійка
  • Кільцеподібна шкала синього кольору (Colordur)
  • Можна працювати правою та лівою рукою
  • Висока стійкість
  • Точна форсунка дає змогу подавати рідину у вигляді дуже маленьких крапель.
  • Деталі, що контактують із середовищем: ПЕ, ПП, натуральний каучук, боросилікатне скло

Можливі варіанти

Ємність бюретки, мл Градуювання, мл Точність, мл Висота, см Об’єм л № арт.
5 0,05 ± 0,03 61 0.5 9695–1005
10 0,05 ± 0,03 56 0.5 9695–1010
15 0,1 ± 0,045 52 0.5 9695–1015
25 0,1 ± 0,045 65 1 9695–1025
50 0,1 ± 0,075 92 1 9695–1050

Цифрова бюретка Titrette (Brand GmbH) відповідає класу точності А звичайних скляних бюреток. Просте крапельне титрування, компактність і високоточне виконання, можливість підключення до портативного комп’ютера – лише деякі особливості цієї бюретки. Цифрова бюретка Titrette дає змогу виконувати титрування безпосередньо з флакона навіть в обмеженому просторі та без необхідності підключення до електроенергії, відповідно, титрувати можна не тільки в лабораторії, але й у польових умовах.

Прилад має дві конфігурації: стандартна та з можливістю підключення до ПК, коли результати титрування автоматично передаються на комп’ютер подвійним натисканням кнопки CLEAR. Це виключає помилки транскрипції для запису первинних даних та відповідає вимогам GLP. З кожним передаванням даних бюретка передає таку інформацію: титрувальний об’єм, серійний номер приладу, номінальний об’єм і значення налаштувань, а також наступну дату калібрування за графіком. Таким чином, усі вихідні дані збираються й виводяться на дисплей ПК. Цифрова бюретка працює з рідинами в температурному діапазоні +15…+40°С і густиною до 500 мм2/с.

Можливі варіанти

Об’єм  Стандартне виконання З можливістю підключення до ПК 
10 мл 4760141 4760241
25 мл 4760151 4760251
50 мл 4760161 4760261

Крім того, для проведення дослідження з обладнання знадобляться: ваги лабораторні з найбільшою межею зважування 200 г та похибкою 0,001 г, водяна баня, сушильна шафа, електроплитка, ексикатор, скляний посуд, термометр ртутний 0…100°C.

Реактиви:

Йодометричний метод – крохмаль, кислота соляна густиною 1,19 г/см3, гідроксид натрію, мідь сірчанокисла, йодистий калій, йод кристалічний, кальцій хлористий, калій двохромовокислий, метиленовий оранжевий, натрій вуглекислий безводний, натрію тіосульфат.

Метод Бертрана – мідь сірчанокисла, калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль), гідроксид натрію, сірчана кислота, сульфат заліза(ІІІ)-амонія, натрій щавлевокислий, соляна кислота, перманганат калію, метилоранж.

Прискорений фериціанідний метод – гідроксид натрію (розчини – 20%, 1%, 2,5 н), соляна кислота (1,17–1,19 г/см3), цинк сірчанокислий, калій йодистий, тіосульфат натрію (0,1 н), фериціанід калію, мідь сірчанокисла, розчин хлоралгідрату метиленового блакитного, крохмаль.