Визначення чистоти і відходу насіння
Засміченість зерна

Чистота насіннєвого матеріалу – це вміст насіння основної культури, виражений у відсотках до загальної маси насіння. Цей показник – одна з найважливіших якостей посівного матеріалу. Якщо мертве сміття (солома, пісок, грудки землі та ін.) є баластом у насіннєвому матеріалі, то живе сміття (насіння бур’янів чи іншої культури) призведе до засмічення полів, що стане причиною зниження врожаю і погіршенню його якості, а також до додаткових труднощів при збиранні врожаю і навіть до поломки збиральної техніки. Тому насіння повинне бути своєчасно очищене від домішок відповідно до встановлених стандартом норм.

Заселеність шкідниками
Засміченість зерна

Ентомологічне аналізування визначає ступінь заселеності та пошкодженості насіння шкідливими комахами, під час якого встановлюють наявність шкідників, їх видовий склад, форму і ступінь заселеності в прихованій (всередині окремих насінин) і пошкодженості в явній (у міжнасіннєвому просторі) формі.
Заселене шкідниками насіння не дасть сходів і буде зіпсоване при зберіганні. Зберігання зараженого насіння неприпустимо і призводить до великих втрат.

Волога
Вологість насіння

Волога є винятково важливим показником для визначення якості насіння, тому що відіграє істотну роль у процесі його зберігання. Вологе насіння швидко псується, втрачає схожість і товарні якості.

Схожість та енергія проростання
Визначення схожості та енергії проростання насіння

Схожість насіння — одна з найважливіших посівних якостей, що визначають придатність насіння для посіву. Насіння з високою схожістю дає швидкі й дружні сходи, що при дотриманні агротехніки забезпечує високий урожай. В Україні її визначають, керуючись методикою, передбаченою стандартом (ДСТУ 4138—2002). Кількість нормально пророслих насінин виражають у відсотках від загальної кількості насіння, узятого для аналізу.

Маса тисячі насінин
Визначення маси 1000 насінин

Маса тисячі насінин є одним з основних господарських показників. Її розраховують з метою правильного визначення норми посіву зерна. Адже якщо не враховувати показників посівної придатності і маси 1000 зерен, неможливо буде встановити норми посіву та визначити його схожість в польових умовах.

Фітопатогени
Фітопатогени

Успішна боротьба із хворобами рослин неможлива без своєчасного виявлення і коректної ідентифікації збудників. Збудниками можуть бути віруси, бактерії, гриби і нематоди, шкода яких проявляється в зниженні врожаю і погіршенні якості продукції. Метою проведення фітопатологічного аналізу є експертиза збудників різноманітних хвороб, а також ступеня зараженості ними насіння.

ГМО
Визначення ГМО в зерні

Питання контролю наявності ГМО в насіннєвому та садивному матеріалі є надзвичайно актуальним, оскільки вирощена з нього сировинна продукція є основою для виробництва готових харчових продуктів. Така перевірка є надзвичайно важливою, якщо Ви здійснюєте поставки та/або збут насіння, заявленого як таке, що не містить генетично модифікованих організмів (ГМО) або має низький рівень ГМО.

Сортова та генетична чистота
Визначення ГМО методом ПЛР

Сортова чистота – ступінь приналежності насіння сільськогосподарських рослин до певного сорту. Аналіз сортової чистоти проводять для контролю якості насінництва, продажу та покупки якісного насіннєвого матеріалу.