Маса тисячі насінин

Маса тисячі насінин є одним з основних господарських показників. Її розраховують з метою правильного визначення норми посіву зерна. Адже якщо не враховувати показників посівної придатності і маси 1000 зерен, неможливо буде встановити норми посіву та визначити його схожість в польових умовах.

Заселеність шкідниками
Засміченість зерна

Ентомологічне аналізування визначає ступінь заселеності та пошкодженості насіння шкідливими комахами, під час якого встановлюють наявність шкідників, їх видовий склад, форму і ступінь заселеності в прихованій (всередині окремих насінин) і пошкодженості в явній (у міжнасіннєвому просторі) формі.
Заселене шкідниками насіння не дасть сходів і буде зіпсоване при зберіганні. Зберігання зараженого насіння неприпустимо і призводить до великих втрат.

ГМО
Визначення ГМО в зерні

Питання контролю наявності ГМО в насіннєвому та садивному матеріалі є надзвичайно актуальним, оскільки вирощена з нього сировинна продукція є основою для виробництва готових харчових продуктів. Така перевірка є надзвичайно важливою, якщо Ви здійснюєте поставки та/або збут насіння, заявленого як таке, що не містить генетично модифікованих організмів (ГМО) або має низький рівень ГМО.

Фітопатогени

Успішна боротьба із хворобами рослин неможлива без своєчасного виявлення і коректної ідентифікації збудників. Збудниками можуть бути віруси, бактерії, гриби і нематоди, шкода яких проявляється в зниженні врожаю і погіршенні якості продукції. Метою проведення фітопатологічного аналізу є експертиза збудників різноманітних хвороб, а також ступеня зараженості ними насіння.

Визначення чистоти і відходу насіння
Засміченість зерна

Чистота насіннєвого матеріалу – це вміст насіння основної культури, виражений у відсотках до загальної маси насіння. Цей показник – одна з найважливіших якостей посівного матеріалу. Якщо мертве сміття (солома, пісок, грудки землі та ін.) є баластом у насіннєвому матеріалі, то живе сміття (насіння бур’янів чи іншої культури) призведе до засмічення полів, що стане причиною зниження врожаю і погіршенню його якості, а також до додаткових труднощів при збиранні врожаю і навіть до поломки збиральної техніки. Тому насіння повинне бути своєчасно очищене від домішок відповідно до встановлених стандартом норм.

Сортова та генетична чистота
Визначення ГМО методом ПЛР

Сортова чистота – ступінь приналежності насіння сільськогосподарських рослин до певного сорту. Аналіз сортової чистоти проводять для контролю якості насінництва, продажу та покупки якісного насіннєвого матеріалу.

Волога

Волога є винятково важливим показником для визначення якості насіння, тому що відіграє істотну роль у процесі його зберігання. Вологе насіння швидко псується, втрачає схожість і товарні якості.

Схожість та енергія проростання

Схожість насіння — одна з найважливіших посівних якостей, що визначають придатність насіння для посіву. Насіння з високою схожістю дає швидкі й дружні сходи, що при дотриманні агротехніки забезпечує високий урожай. В Україні її визначають, керуючись методикою, передбаченою стандартом (ДСТУ 4138—2002). Кількість нормально пророслих насінин виражають у відсотках від загальної кількості насіння, узятого для аналізу.

Вас також може зацікавити