Визначення гумусу в ґрунті оксидометричним методом із титрометричним завершенням

Метод ґрунтується на окисленні гумусу ґрунту розчином біхромату калію в сірчаній кислоті з подальшим визначенням вмісту органічного вуглецю через визначення двухромовокислого калію після окислення методом титрометрії. Цей метод не придатний для ґрунтів із масовою часткою хлоридів більше 0,6%, із вмістом гумусу понад 15%, а також за наявності у ґрунті закисних форм металів.

Органічна речовина ґрунту — сукупність усіх органічних речовин, що знаходяться у формі гумусу і залишків тварин і рослин.

Гумус – основна органічна речовина ґрунту, що містить поживні речовини, необхідні вищим рослинам. Гумус становить 85–90% органічної речовини ґрунту і є важливим критерієм в оцінці його родючості.

В основі методу лежить окиснення вуглецю органічної речовини ґрунту дихроматом калію у присутності сірчаної кислоти, що супроводжується відновленням Сr(VI) до Сr3+. Надлишок дихромату відтитровують розчином солі Мора.

Титрування надлишку дихромату калію розчином FeSO4 можна проводити, фіксуючи точку еквівалентності потенціометричним методом, вимірюючи окисно-відновний потенціал системи. Однак найчастіше кінцеву точку титрування фіксують індикаторним методом, використовуючи як індикатор фенілантранілову кислоту. Зміна забарвлення фенілантранілової кислоти відбувається при потенціалі +1,08 у межах стрибка на кривій окиснювально-відновного титрування. Окислена форма індикатора – вишнево-червона, відновлена – безбарвна. Однак у процесі титрування розчин не знебарвлюється, а стає смарагдово-зеленим. Зелене забарвлення обумовлене появою у розчині Сr3+.

Дихромат калію реагує не лише з органічною речовиною, а й із деякими мінеральними компонентами. У присутності двовалентного заліза одержують завищені результати визначення гумусу у ґрунтах. Тому метод Тюріна часто не рекомендується використовувати під час аналізу гідроморфних ґрунтів, для яких характерна наявність двовалентного заліза. Хлорид-іони, великі кількості яких можуть бути присутніми в засолених ґрунтах, також завищують результати визначення гумусу методом Тюріна (при їх вмісті >0,6%).

На результати визначення вуглецю може впливати марганець. Марганець, присутній у ґрунтах у високих ступенях окиснення, головним чином у вигляді МnО2, здатний, як і дихромат калію, окислювати вуглець органічних сполук. Однак до окислювально-відновних реакцій здатний лише свіжоосаджений діоксид марганцю, тому при аналізі переважної більшості ґрунтів діоксид марганцю не призводить до серйозних помилок.

Метод незастосовний при вмісті гумусу більше 15%, оскільки у цьому випадку не досягається повного окислення навіть при мінімально можливій наважці ґрунту. Для повнішого окислення вуглецю органічних сполук розчином дихромату калію І.В. Тюрін рекомендував як каталізатор використовувати Ag2SO4. Застосування каталізатора дозволяє визначити 95–97% вуглецю органічних сполук.

Основне обладнання

Сушильні шафи LabExpert

Сушильні шафи Labexpert призначені для широкого спектру завдань:

  • Сушіння, нагрівання та термічна обробка різних продуктів, виробів та матеріалів
  • Підготовка досліджуваних зразків у лабораторіях будь-якої спрямованості
  • Забезпечення температурних умов для різних випробувань

Шафи виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, можуть бути оснащені непрограмованим контролером OptiControl або програмованим контролером MultiContol для більш зручнішої та автоматизованої роботи приладу.

Робочий об'єм – від 15 до 150 л.

Автоматичний титратор TitroLine 7000

TitroLine 7000 дозволяє проводити кислотно-основне або окиснювально-відновне титрування.

  • Бібліотека методів дозволяє автоматично вибирати параметри титрування при визначенні кислотності, лужності, ХСК та перманганатної окислюваності, хлоридів, амонію, кальцію та магнію (2 точки еквівалентності)
  • Передбачено вхід для амперометричного титрування
  • Можливе pH-stat-титрування
  • На графічному дисплеї відображається крива титрування
  • Використовуючи змінні модулі, можна легко перейти від одного завдання до іншого. Змінні модулі розпізнаються автоматично, при установці можна задати найменування, концентрацію та дату приготування титранта
  • USB-інтерфейси дозволяють підключити до титратора принтер
  • Може зберігати до 50 користувацьких методик

Завдяки широкому спектру характеристик TitroLine® 7000 є ідеальним стартовим пристроєм для потенціометричного титрування з можливістю розширення та автоматизації. Можна визначити широкий діапазон параметрів швидко, надійно та точно.

Для підбору всього необхідного переліку обладнання та витратних матеріалів за методикою звертайтеся до спеціалістів нашої компанії.

Вас також може зацікавити