Визначення азоту (нітратної та аміачної форми) фотометричним методом

Вміст азоту залежить від багатьох факторів, таких, наприклад, як тип ґрунту, механічний склад (у легких ґрунтах вміст азоту менший, ніж у ґрунтах важкого гранулометричного складу), окультуреність, вміст гумусу і т.д.

отримати комерційну пропозицію

Весь азот у ґрунті поділяється на органічний та мінеральний. Основна кількість ґрунтового азоту зосереджена в органічній речовині ґрунту. Азот органічної речовини ґрунту безпосередньо недоступний для рослин, тому про забезпеченість рослин ґрунтовим азотом судять за вмістом у ґрунті мінерального азоту, на який припадає 1–5% від загального вмісту азоту. Він представлений в основному солями азотної (нітрати) та азотистої (нітрити) кислоти, а також солями амонію (наприклад, сульфати, хлориди амонію та ін.), фіксованим амонієм (знаходиться в решітках мінералів). Нітрати та обмінний амоній є основними джерелами азоту, що забезпечують харчування рослин.

Вміст нітратного азоту у ґрунті

Нітрати знаходяться у ґрунті у вигляді водорозчинних солей азотної кислоти. Вони відрізняються високою рухливістю, у зв'язку з цим вміст їх у ґрунті схильний до великих коливань. Із ґрунту нітратна форма азоту може вимиватися атмосферними опадами, поливними водами вниз по профілю чи за його межі.

Принцип спектрофотометричного методу визначення нітратного азоту ґрунтується на здатності нітратних іонів поглинати ультрафіолетове випромінювання за довжини хвиль від 220 нм до 240 нм. Вимірюючи оптичну густину розчину, визначають вміст нітратів.

Принцип методу визначення нітратного азоту фотометричним методом з дисульфофеноловою кислотою ґрунтується на здатності нітратів утворювати із цією кислотою тринітрофенол, який у лужному середовищі утворює тринітрофеноляти амонію жовтого кольору, інтенсивність забарвлення якого пропорційна вмісту азоту. Проводять фотометрування розчину, визначають вміст нітратів.

Вміст амонійного азоту у ґрунті

Амоній присутній у ґрунтах у формі водорозчинних солей, обмінного амонію та необмінного (фіксованого) амонію.

Принцип способу визначення амонійного азоту фотометричним шляхом із реактивом Несслера ґрунтується на можливості амонію утворювати з реактивом Несслера комплексне з'єднання – йодид меркураммонія, який забарвлює розчин у жовтий колір. Інтенсивність забарвлення розчину у певних концентраціях прямопропорційна вмісту амонію в розчині. Проводять фотометрування розчину, визначають вміст амонію.

Вилучають азот із ґрунту для проведення аналізу вищезгаданими методами розчином сірчанокислого калію з масовою часткою 1% і подальші вимірювання проводять з однієї витяжки.

Фотометричні визначення проводять на фотоелектроколориметрі або спектрофотометрі при відповідних довжинах хвиль.

Методики:

  • ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського
  • ДСТУ 7629:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення нітратного азоту
  • ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту

Спектрофотометри ULAB

Призначені для вимірювання спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання та оптичної щільності рідких та твердих речовин. За допомогою цих приладів визначають концентрацію речовин у розчинах та проводять клініко-діагностичні випробування, контролюють якість продуктів харчування та виробничої сировини, контролюють якість лікарських препаратів, здійснюють екологічний контроль навколишнього середовища, а також хіміко-технологічний контроль на підприємствах металургійної, хімічної та інших галузей промисловості. Спектрофотометри ULAB внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.

ULAB 102/102UV з автоматичним встановленням довжини хвилі – найпростіший і водночас найкращий аналог з оцінкою відповідності Технічному регламенту №94 широко відомого фотометра КФК-3-01.

Технічні характеристики

Модель 102 102UV
Робочий діапазон довжин хвиль, нм 325–1000 200–1000
Спектральна ширина щілини, нм 4
Оптична система Однопроменева
Точність встановлення довжини хвилі, нм ±1,5
Повторюваність довжини хвилі, нм 0,8 0,8
Встановлення довжини хвилі Автоматична
Діапазон вимірювання Оптична щільність: 0,3–3А
Коефіцієнт пропускання: 0,1–100%
Концентрація: 0,001–9999 conc
УФ-діапазон - +
Кюветотримач 3-позиційний (100 мм*24 мм) стандарт КФК-3 у комплекті
4-позиційний (10 мм*12 мм) та 8-позиційний (10 мм*12 мм) замовляються додатково
Екран Графічний, рідкокристалічний
Клавіатура 8 кнопок
Підключення до ПК USB-порт і паралельний порт
Лампи Галогенна Галогенна і дейтерієва
Розміри (ДxШxВ), мм 470x370x180
Маса, кг 12 14

Для підбору всього необхідного переліку обладнання та витратних матеріалів за методикою звертайтесь до фахівців нашої компанії.

Вас також може зацікавити