Визначення електропровідності та загального солевмісту — роботизовані аналізатори серії SР2000

Компанія Skalar має лінійку повністю автоматичних роботизованих pH-аналізаторів, і за необхідності аналіз pH може бути доповнений одночасним визначенням питомої електропровідності. Є три роботизовані платформи, кожна – із різною місткістю по зразках для обробки малих і великих кількостей зразків. Якщо додатково необхідно визначати питому електропровідність, то це можна виконати за допомогою комбінованого електрода або окремим зондом для pH і питомої електропровідності. Для дуже великих партій аналізатор може бути оснащений двома роботизованими руками, кожна – із декількома електродами для додаткового підвищення продуктивності.

отримати комерційну пропозицію

Електропровідність (soil conductivity) – це властивість матеріалу передавати (проводити) електричний струм, що вимірюється у сименсах на метр (См/м) або мілісименсах на метр (мСм/м). Електропровідність – показник, що корелює із властивостями ґрунту, які впливають на продуктивність вирощуваних культур. Йдеться про структуру ґрунту, ємність катіонного обміну ґрунту (CEC), дренажну систему, рівень органічних речовин, засоленість та інші характеристики підґрунтя.

Вимірювання ґрунтової електропровідності можуть за короткий проміжок часу дати більше даних, ніж традиційний відбір ґрунтових зразків. Електропровідність ґрунту змінюється залежно від кількості вологи в частках ґрунту. У пісків низька електропровідність, мулисті ґрунти мають середню електропровідність, глинисті ґрунти – високу. Отже, електропровідність стійко корелює з розмірами та структурою частинок, що складають ґрунт.

Загальний солевміст (ЗСВ, засоленість)

Засоленість визначається концентрацією розчинених у ґрунтовому розчині солей.

У ґрунтознавців прийнято оцінювати засоленість ґрунтів за питомою електропровідністю водних витяжок, приготованих із ґрунтових паст. До засолених відносять ґрунти з електропровідністю витяжок понад 2 мСм/см. У таблиці представлено класифікацію ґрунтів залежно від електропровідності водних витяжок.

κ, мСм/см Характеристика ґрунтів
2–8 Слабко засолені
8–15 Середньо засолені
> 15 Сильно засолені

Автоматичне визначення рН/електропровідності у зразках ґрунту

Роботизовані аналізатори серії SP2000

Система SP2000 рН

Робот-аналізатор марки SKALAR для тестування pH та/або електропровідності у зразках ґрунту базується на модульній платформі SP2000 та дає можливість тестувати від 32 до 792 зразків об'ємом 50 мл за один прогін без необхідності втручання оператора.

Роботизований аналізатор може бути налаштований для вимірювань величини pH-ґрунту у водних екстрактах, а також в екстрактах KCl, CaCl2 або інших екстрактах.

Етапи автоматизації:

  • Додавання екстрагуючого розчину
  • Перемішування зразка
  • Автоматичне калібрування зонда
  • Промивання зонда
  • Вимірювання електропровідності
  • Вимірювання pH
  • Підрахунок результатів

Аналізатор може вміщувати від 32 до 792 контейнерів (об'ємом 50 мл). Для великих партій аналізатор може бути оснащений двома роботизованими руками, кожна – з кількома рН-електродами, в цілому до 8 електродів. Крім аналізу рН додаткові параметри, такі як провідність, можуть бути додані до основної конфігурації рН-аналізатора.

Для відповідності вимогам будь-якої лабораторії можливе виготовлення конфігурації приладу на замовлення. Система також дозволяє проводити вибір аналізу кожного індивідуального зразка.

Фотогалерея
Вас також може зацікавити