Визначення власне вологи методом титрування по Карлу Фішеру
Титрування за методом Карла Фішера

Титрування за методом Карла Фішера – це метод, що дозволяє аналізувати зв'язану і адсорбовану воду, а також воду, що знаходиться глибоко всередині твердої речовини. Вміст води можна визначати в діапазоні від декількох частин на мільйон до 100%. Результати вимірювання дуже точні та добре відтворювані.

отримати комерційну пропозицію

Аналіз вологості, або визначення вмісту води, грає важливу роль в усіх областях харчової промисловості: від контролю вхідної сировини і готової продукції, виробництва і зберігання – до розробки нових видів продукції. Умови сучасного ринку вимагають від харчової промисловості збереження прийнятних цін на продукцію і при цьому її виробництва у величезних обсягах, тому аналіз вологості повинен бути дуже швидким, точним і надійним. Крім того, постійно зростає кількість нормативних вимог, яких необхідно дотримуватися. З технічної точки зору існує кілька процедур аналізу вологості.

Існує чотири типи методів аналізу вологості:

  • Термогравіметричний аналіз (сушіння в сушильній печі, галогенне/інфрачервоне сушіння)
  • Хімічний аналіз (титрування за Карлом Фішером)
  • Спектроскопічний аналіз (ІЧ-спектроскопія, протонна ЯМР-спектроскопія)
  • Інші типи аналізу (газова хроматографія, визначення щільності, рефрактометрія і т.д.)

При виборі методу аналізу необхідно оцінити ряд факторів: можливий обсяг зразка, кількість зразків, швидкість вимірювання, можливість автоматизації, фізико-хімічні властивості зразка.

В Україні визначення вологи та летких речовин або власне вологи в жирах тваринних і рослинних та оліях регламентується ДСТУ 4603:2006, ДСТУ ISO 662:2004, ДСТУ EN ISO 8534:2019, а у світі – AOCS Official Method Ca 2e-84, AOCS Ja 2b-87, ISO 8534:2017. Метод, який застосовують для визначення власне вологи (зв’язаної вологи) у цих стандартах, – метод Фішера.

Визначення вмісту води по Карлу Фішеру в жирах і маслах виконується за двома різними методиками:

  • • Метод волюмометричного титрування (об'ємний метод) Карла Фішера для визначення високих рівнів води в міліграмах (високий рівень вологи). Він застосовується до проби із вмістом води від 1 мг до 100 мг
  • • Метод кулонометричного титрування, який можна застосувати для проб із вмістом води від 10 мкг до 10 мг. Кулонометричний метод більш чутливий порівняно з об'ємним методом і дозволяє визначати нижчі концентрації води

Титрування за методом Карла Фішера – це метод, що дозволяє аналізувати зв'язану і адсорбовану воду, а також воду, що знаходиться глибоко всередині твердої речовини. Вміст води можна визначати в діапазоні від декількох частин на мільйон до 100%. Результати вимірювання дуже точні та добре відтворювані.

Переваги: Метод Карла Фішера дуже точний, вибірковий по відношенню до води і є визнаним стандартним методом. Він придатний для аналізу як дуже низького, так і дуже високого вмісту води. Метод може бути в значній мірі автоматизований шляхом використання автоподатчика зразків, за рахунок чого досягається висока швидкість аналізу. Крім того, титрування за методом Карла Фішера може використовуватися для вирішення завдань щодо визначення будь-якого вмісту води.

Суть методу полягає в кількісній взаємодії йоду в діоксиді сірки із водою в присутності піридину (метод Фішера). Кількість йоду, який вступив у реакцію, визначають прямим титруванням реактивом Фішера і розраховують масову частку вологи.

Титратори METTLER TOLEDO підходять для обох методів Карла Фішера. Широкий асортимент титраторів дозволяє підібрати оптимальне рішення. Допоміжні системи і автоподатчики зразків допомагають істотно прискорити процес визначення вмісту води і значно його автоматизувати. На великий і зручний кольоровий сенсорний екран виводяться інструкції для користувача, які супроводжують його на всіх етапах аналізу. Додаткові функції, такі як визначення титру або холосте визначення, можна запускати одним натисканням клавіші за допомогою технології OneClick.

Технічні характеристики:

Кулонометричний
C10SD/C10SX C20SD/C20SX C30SD/C30SX
Титрування One Click Ярлики на робочому столі користувача 4 12 12
ПЗ Solvent/Reagent Control - - +
Автоматичне розпізнавання Plug and Play без перезавантаження Модуль Solvent Manager Опция + +
Розпізнавання бюретки із титрантом і титром - - -
USB-принтер + + +
Автоматизація Автоподатчики InMotion KF Flex / Pro - - +
Гомогенізатор - - -
Управління користувачами Групи користувачів «Експерт – Лаборант» + + +
Методи і серії Зовнішня екстракція / розчинення - - +
Кількість зразків у серії 120 120 120
Передвстановлені методи METTLER TOLEDO - - 11
Визначення бромного індексу - - +
Макс. кількість користувацьких методів 5 5 150
Мови Мови, що можна обрати (для кожного користувача) Російська, китайська, англійська, французька, німецька, італійська, корейська, польська, португальська, іспанська
Експорт і друк даних USB, мережа, PDF + + +
Вас також може зацікавити