Ареометричний метод
Ареометричний метод визначення густини молока
Ареометричний метод

Метод регламентується ДСТУ 6082:2009 «Молоко та молочні продукти. Методи визначення густини». Підходить для таких рідких молочних продуктів, як молоко, сироватка та напої на її основі, у яких густина перебуває в межах 1015–1040 кг/м3. <--delimeter--> Ареометр для молока (лактоденсиметр) – це лабораторний скляний прилад; у його верхній частині розташовується вимірювальна шкала, за якою визначають рівень густини в молоці, а в нижній – баластні речовини у вигляді свинцевого дробу або ртуті. Баласт необхідний для правильного розташування ареометра в молоці. Ареометри перед використанням проходять перевірку. Постачаються з декларацією про відповідність і паспортом.

Пікнометричний метод
Визначення густини молочних продуктів пікнометричним методом
Пікнометричний метод

Регламентується ДСТУ 6082:2009 «Молоко та молочні продукти. Методи визначення густини» і використовується для визначення густини більшості молочних продуктів –вершків із високим вмістом жиру, молочних консервів.