Визначення діоксинів

Визначення діоксинів у навколишньому середовищі і в біологічних об'єктах є однією з найважчих аналітичних задач. У першу чергу це пов'язано із високою токсичністю діоксинів, що вимагає, щоб межі їх виявлення в різних матрицях були істотно нижче характерних для багатьох завдань органічного аналізу. Вирішення цього завдання вимагає розробки і впровадження в аналітичну практику методів розділення і детектування, що забезпечують визначення діоксинів із концентрацією в області ppt і ppq на тлі речовин, присутніх у матриці в значно більш високих концентраціях.

отримати комерційну пропозицію

Діоксини – група високотоксичних органічних сполук, які можуть викликати різні проблеми зі здоров'ям або навіть ракові захворювання.

Діоксини є стійкими органічними забруднювачами, що входять до складу так званої брудної дюжини стійких органічних забруднювачів, які генеруються різними промисловими процесами, спалюванням сміття або навіть можуть утворюватися в результаті природних стихійних лих, таких як, наприклад, лісова пожежа. Завдяки цьому діоксини присутні у навколишньому середовищі по всьому світу. Але 90% негативного впливу діоксинів на здоров'я людини відбувається через споживання контамінованих ними продуктів, таких, як злаки, овочі, фрукти.

Законодавство багатьох країн суворо регулює концентрації діоксинів у продуктах харчування та навколишньому середовищі. Водночас визначення залишкових концентрацій цих екотоксикантів – надзвичайно складний аналіз через наднизькі концентрації, що регламентуються законодавством. До 2014 року для визначення діоксинів було дозволено лише метод газової хроматографії з магнітосекторним мас-спектрометром високої роздільної здатності. Із 2014 року згідно з регуляцією Єврокомісії 598/2014 (оновлений варіант 644/2017) до використання для аналізу діоксинів у харчових продуктах та кормах для тварин допустили газові хроматографи із триквадрупольними мас-детекторами.

Ми пропонуємо аналізатори двох типів компанії Thermo Scientific для визначення діоксинів.

Магнітосекторна система високої роздільної здатності DFS™  

Переваги багаторічного досвіду аналізу діоксинів в одному приладі.

  • Золотий стандарт аналізу діоксинів
  • Повна відповідність усім можливим регуляторним вимогам до цього типу аналізу
  • Безпрецедентна чутливість, якій немає аналогів на ринку
  • Унікальний модуль DualData XL, що дозволяє отримати вдвічі більше результатів на одній системі
  • Завжди 100% впевненість у отриманих результатах
  • Можливість отримувати стабільні чутливі результати, незважаючи на тип зразка чи матрицю
  • Програмний пакет, призначений спеціально для визначення діоксинів, включаючи всі кількісні розрахунки з урахуванням вимог щодо ізотопного розведення

Діоксиновий аналізатор на базі газового хроматографа Trace 1310
із триквадрупольним мас-спектрометричним детектором TSQ9000

Вас також може зацікавити