Експрес-визначення з CDR Foodlab

Перекисне число харчового жиру вказує на його первинний ступінь окислення і, отже, на його схильність до згіркнення. Лише за 3 хвилини, без титрування, ви можете провести аналіз перекисного числа олій і жирів на виробничій лінії, у лабораторії або де завгодно, використовуючи систему аналізу CDR FoodLab®, яка спрощує та прискорює офіційний метод. Результати співвідносяться з результатами еталонних методів ISO / AOCS.

Підготовка зразка

Спреди та молочні продукти: просто додайте розчинник для екстракції; після короткого центрифугування отримують жир у вигляді супернатанта.

Принцип тесту

Пероксиди окислюють іони Fe2+. Іони Fe3+, що утворилися під час окислення, утворюючи комплекс червоного кольору, інтенсивність якого, виміряна за 505 нм, прямо пропорційна концентрації пероксидів у зразку. Інноваційний метод CDR спрощує та прискорює офіційну процедуру, а завдяки мікрокількостям зразка, що використовується, дає можливість поширити аналіз на зразки жиру, які важко екстрагувати.

Тест-набір реагентів

Реагенти упаковано в плівку з фольги, що містить 10 пробірок для виконання 10 аналізів. Це мінімальний пакет, який дає змогу використовувати системи CDR навіть тим, кому потрібно зробити кілька аналізів, не витрачаючи таким чином реагенти. Також є коробки по 100 тестів, але упаковані в 10 пакетів по 10 пробірок із реагентом.

Код *300150 : 100 тестів.

Код *300159: 10 тестів.

Реактиви мають термін придатності 12 місяців.

Дивіться відео «Контроль якості молока та молочних продуктів з CDR FoodLab»: