Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою
Визначення токсичних елементів атомно-емісійною спектрометрією з індуктивно-зв’язаною плазмою
Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою

Це швидкий високочутливий метод ідентифікації та кількісного визначення елементів-домішок в газоподібних, рідких і твердих речовинах, в тому числі і в високочистих. ГОСТ 30538-97. Продукти харчові. Методика визначення токсичних елементів атомно-емісійним методом.

Атомно-адсорбційна спектрометрія
Визначення токсичних елементів у молоці за допомогою атомно-адсорбційної спектрометрії
Атомно-адсорбційна спектрометрія

Метод кількісного визначення елементного складу речовини, що досліджується за атомними спектрами поглинання. ДСТУ ISO/TS 6733 (IDF/RM 133):2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання масової частки свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії із застосуванням графітової печі; ГОСТ 30178-96 Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів.

Вас також може зацікавити