Біохімічна ідентифікація

За допомогою спеціальних тестів і поживних середовищ виявляють ферменти й метаболіти мікроорганізмів, що дає змогу візуально відрізнити близькоспоріднені або морфологічно подібні види. Використання високоякісних матеріалів – запорука надійності, зручності й простоти проведення підтверджувальних тестів.

отримати комерційну пропозицію

Ознака Метод виявлення Мікроорганізми
Ферментація манітолу Сольовий агар із манітолом Staphylococcus
Ферментація вуглеводів Агар із феноловим червоним та вуглеводами
Тип гемолізу Кров’яний агар Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus
Реакція на індол Реактив Ковача E. coli
Гідроліз ескуліну Жовчно-ескуліновий агар Enterococcus
Відновлення сірки, реакція на індол, рухливість Середовище SIM Enterobacteriaceae
Відновлення NO3 до NO2 Нітратне середовище, цинковий пил Грампозитивні, грамнегативні
Цитохромоксидазна активність Оксі-тест, смужки Enterobacteriaceae, Pseudomonas
Плазмокоагулазна активність Плазма кроля Staphylococcus aureus
Ферментація цитрату Цитратний агар за Сіммонсом Enterobacteriaceae
Уреазна активність Агар за Крістенсеном із сечовиною Proteus
Рухливість Середовище для визначення рухливості Грампозитивні, грамнегативні

Імунохроматографічні тести

Інноваційні тести для виявлення патогенних бактерій і токсинів, які вони виробляють, діють як мінілабораторії, видаючи остаточний результат через 20 хвилин після збагачення зразка. Для експрес-виявлення в харчових продуктах:

  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella
  • E. coli О157
  • Campylobacter
  • Ентеротоксинів B. cereus
  • Verotoxin-продукуючих E. coli