Визначення йодного числа титриметричним методом

Найбільш оптимальним і ефективним рішенням для різних видів титрування є автоматичні титратори. Вони дозволяють виконати поставлені завдання з максимальною точністю і відтворюваністю, скоротивши до мінімуму час аналізу і вплив людського фактору.

Йодне число є найважливішим хімічним показником якості олій та жирів. Воно дозволяє судити про ступінь ненасиченості жирних кислот, що входять до їхнього складу. Чим вищий вміст ненасичених жирних кислот, тим вище значення йодного числа.

Йодне число дає можливість дізнатися про схильність жиру до різних змін (окислення, приєднання водню і т. д.), що відбуваються при зберіганні та переробці харчових жирів. Воно дає уявлення про чистоту і натуральність досліджуваного жиру. Крім того, йодне число характеризує ступінь свіжості жирів. При окисленні жирів у процесі зберігання йодне число знижується.

Йодне число жиру – умовна величина, яка представляє собою кількість грамів йоду, еквівалентну галогену, що приєднався до 1 г досліджуваного жиру, виражену у відсотках йоду. Його можна визначити за жирнокислотним складом як суму добутків процентного вмісту кожної ненасиченої жирної кислоти на відповідний їй коефіцієнт.

Рекомендованими ДСТУ 4569: 2006 «Жири тваринні та рослинні й олії. Визначення йодного числа» є такі методи визначення йодного числа:

  • Гюбля (визначення йодного числа йодно-ртутним розчином)
  • Кауфмана (визначення йодного числа розчином бромистого натрію та брому в метиловому спирті),
  • Війса (визначення йодного числа розчином хлорного йоду в крижаній оцтовій кислоті)

Застосування того чи іншого методу встановлюється в стандартах або технічних умовах на кожний вид жиру.

Усі ці методи ґрунтуються на оброблянні дослідної проби для насичення подвійних зв’язків розчинником та розчином галогеновмісних сполук (розчин Кауфмана, розчин Гюбля, розчин Війса). Під час подальшого обробляння йодидом калію йод, що виділяється, титрують розчином тіосульфату натрію.

Найбільш оптимальним і ефективним рішенням для різних видів титрування є автоматичні титратори. Вони дозволяють виконати поставлені завдання з максимальною точністю і відтворюваністю, скоротивши до мінімуму час аналізу і вплив людського фактору.

Автоматичні титратори серії Compact, Mettler Toledo

Визначення йодного числа титриметрическим методом

Титратори G10S і G20S поєднують в собі надійність і простоту в експлуатації і невеликі габарити. Вони призначені для виконання повсякденних завдань титрування. Дуже добре підходять для стандартного промислового лабораторного потенціометричного титрування та повсякденних завдань контролю якості.

Параметри контролю якості харчових продуктів:

  • Кислотність, кислотне число, вільні жирні кислоти
  • Перекисне число
  • Вміст мила
  • Число омилення
  • Йодне число

Технічні характеристики

    G10 G20
Титрування One Click Призначені для користувача ярлики на робочому столі користувача 4 12
Автоматичне розпізнавання Plug and Play Розпізнавання бюретки з титрантом і титром + +
Можливість автоматизації Rondolino (до 9 зразків) + +
Управління користувачами Групи користувачів «Експерт - Звичайний» + +
Методи та серії Максимальна кількість користувацьких методів 5 150
Зворотне титрування - +
Приводи бюреток Кількість приводів бюретки для дозування і титрування 1 1
Кількість приводів бюретки тільки для дозування - 1
Експорт і друк даних USB, сеть, PDF + +
Програмне забезпечення ПО LabX™ Titration Express - +
Номер по каталогу У комплекті з ручним стендом для титрування 30267117 30252669

* Традиційно аналіз на йодне число виконується вручну за допомогою бюретки, колби й індикатора. Цей метод титрування можна використовувати при невеликій кількості аналізів. Однак одержувані при ручному титруванні результати не завжди відрізняються гарною відтворюваністю і часто залежать від людського фактору.

Вас також може зацікавити