Спектрофотометричний метод
Спектрофотометричний метод
Спектрофотометричний метод

ДСТУ ISO 3976-2001 «Жир молочний зневоднений». Визначання пероксидного числа є референтним методом затвердженим на території України.
Полягає у фотометричному визначенні та підходить для безводного молочного жиру з перекисним числом до 1,3 ммоль кисню на кілограм.

Експрес-визначення з CDR Foodlab
Експрес-визначення з CDR Foodlab
Експрес-визначення з CDR Foodlab

Перекисне число харчового жиру вказує на його первинний ступінь окислення і, отже, на його схильність до згіркнення. Лише за 3 хвилини, без титрування, ви можете провести аналіз перекисного числа олій і жирів на виробничій лінії, у лабораторії або де завгодно, використовуючи систему аналізу CDR FoodLab®, яка спрощує та прискорює офіційний метод. Результати співвідносяться з результатами еталонних методів ISO / AOCS.