Визначення токсичних елементів у молоці за допомогою атомно-адсорбційної спектрометрії

Метод кількісного визначення елементного складу речовини, що досліджується за атомними спектрами поглинання. ДСТУ ISO/TS 6733 (IDF/RM 133):2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання масової частки свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії із застосуванням графітової печі; ГОСТ 30178-96 Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів.

отримати комерційну пропозицію

Це поширений в аналітичній хімії інструментальний метод кількісного елементного аналізу, який дозволяє виявити вміст майже 70 елементів по атомних спектрах поглинання. Застосовується для визначення вмісту важких металів у сировині та продуктах харчування.

Суть методу ґрунтується на здатності атомів вибірково поглинати електромагнітне випромінювання в різних ділянках спектра, по якому і визначають присутність елементів. Вимірюючи частку поглинутого електромагнітного випромінювання, можна кількісно визначити вміст досліджуваного елемента.

Переваги:

  1. Висока точність методу навіть при низьких концентраціях досліджуваного елементу.
  2. Висока швидкість проведення аналізу.
  3. Відносно недороге обладнання (у порівнянні із атомно-емісійним спектрометром).

Особливості:

  1. Немає можливості одночасного визначення вмісту кількох елементів.
  2. Досить вартісна пробо підготовка.

Обладнання: атомно-адсорбційний спектрометр.

Особливістю атомно-адсорбційних спектрометрів є швидкий послідовний і паралельний багатоелементний аналіз. Обладнання дозволяє проводити визначення вмісту хімічних елементів у воді, ґрунті, донних відкладах, атмосферному повітрі, а також у тканинах рослинного і тваринного походження. За допомогою спектрометра проводять експрес-аналіз і безперервний контроль складу речовин в технологічних процесах, а також вхідний контроль та контроль готової продукції.

Для проведення дослідження також знадобляться: ваги лабораторні, водяна баня, муфельна піч, нагрівальна плитка.

Вас також може зацікавити