Визначення лужногідролізованого азоту у ґрунті методом Корнфілда за допомогою термостату з охолодженням

Термостати/інкубатори з охолодженням серії Heratherm IMP призначені для підтримання температури в широкому діапазоні (від +5 °С до + 70 °С) і мають технічні характеристики, властиві термостатам/інкубаторам серії Heratherm, проте в їхній конструкції реалізовані додаткові технічні рішення.

Азот лужногідролізований – показник, що вказує на вміст потенційно доступного азоту для рослин. Вилучається ця форма за допомогою лужного гідролізу. В результаті виключається обмінний азот, вільний і поглинений аміак, аміди, частково амінокислоти, аміноцукри та деякі органічні сполуки.

Рухомий лужногідролізований азот, який визначається за методом Корнфілда, є по суті легкогідролізованим азотом ґрунту і характеризує вміст потенційно доступного для рослин азоту. Метод досить широко використовується для прогнозування доз азотних добрив під різні сільськогосподарські культури. Метод пов'язаний із мінералізацією органічного азоту та залежить від умов, що забезпечують біологічні процеси.

Лужногідролізовані сполуки азоту не є повністю доступними для рослин, але можуть бути використані найближчим часом. Цей показник не враховує нітратної форми азоту, яка є дуже рухливою. Ось чому лужногідролізований азот доцільно визначати восени або на початку весни.

Особливості лужногідролізованої форми:

 • Характеризує ступінь забезпеченості азотом, окультуреності ґрунтів
 • Вміст цієї форми демонструє залежність між азотом, який вилучається, нітрифікаційною здатністю, загальним вмістом азоту, гумусу

Щоб оцінити забезпеченість рослин азотом, використовують поняття про легкогідролізовані сполуки азоту:

 • Мінеральні сполуки азоту
 • Частина азоту простих органічних речовин у складі амідів, амінокислот

Наслідок мінералізації зазначених сполук – можливе утворення амонійного та нітратного азоту.

Основна відмінність легкогідролізованого азоту від лужногідролізованого – додаткове вилучення нітратів. Вміст легкогідролізованого азоту з урахуванням рухливості нітратів слід визначати незадовго перед передпосівним внесенням добрив. Показник продемонструє, наскільки сільськогосподарські культури забезпечені азотом на період першої половині вегетації.

Корнфілдом запропонований 48-годинний гідроліз ґрунту за оптимальних умов температури та вологості.

Принцип методу: полягає в тому, що наважку ґрунту гідролізують 1Н розчином NaOH в термостаті при 28 °С в чашці Конвея із пластмасовою герметичною кришкою. В результаті цього азот обмінного амонію, вільного і поглиненого аміаку, амідів, аміноцукрів, частково моноамінокислот, а також інших сполук виділяється з наважки ґрунту у вигляді NH3, який дифундує у внутрішнє відділення чашки, де він поглинається розчином борної кислоти і потім кількісно визначається 0.02Н розчином сірчаної кислоти.

*Дослідження ряду авторів показали, що між вмістом азоту, отриманим при проведенні 48- та 24-годинного гідролізу, є тісна кореляція. Коефіцієнт кореляції становить 0,98, рівняння регресії має вигляд y=-1,8+0,83x, де y – мг/кг N, отриманого при 24-годинному, а x – мг/кг N, отриманого при 48-годинному гідролізі ґрунту. Така тісна кореляційна залежність дозволяє скоротити тривалість гідролізу до 24 годин, що значно прискорює аналіз.

Чашки Конвея

Використовуються для визначення лужногідролізованого азоту методом Корнфілда.

Представляють собою кристалізатор, у центральній частині якого впаяне скляне кільце. Кільце відокремлює зовнішню камеру від внутрішньої. У внутрішню камеру впаяні одна або дві перегородки для розділення реактивів. Кільце чашки та кришка спеціально прошліфовані. Для забезпечення герметичності під час аналізу шліф змащується олією.

Виготовляються з однією та двома перегородками.

Термостати/інкубатори Heratherm серії IMP, Thermo Scientific

Термостати/інкубатори з охолодженням серії Heratherm IMP (178 л, 381 л) призначені для підтримання температури в широкому діапазоні (від +5 °С до + 70 °С) і мають технічні характеристики, властиві мікробіологічним інкубаторам серії Heratherm. Однак у їхній конструкції реалізовані додаткові технічні рішення:

 • Інноваційна технологія підтримання заданої температури, заснована на елементах Пельтьє, яка дозволяє:
  • мінімізувати вібрацію приладу, що неминуче виникає при експлуатації охолоджуючих термостатів компресорного типу;
  • знизити енергоспоживання на 84%
 • Двері, що підігріваються, виключають утворення конденсату
 • Програмування різних температурно-часових профілів (10 програм, кожна по 10 кроків)
 • Вимкнення обладнання при перевищенні заданої температури з можливістю регулювання порога перевищення температури
 • Швидкість вентилятора регулюється автоматично для досягнення оптимальних температурних умов
 • Сигналізація перевищення/зниження температури щодо заданого значення

Технічні характеристики

Технічні характеристики IMP180 IMP400
Модифікації З охолодженням
Об’єм, л 178 381
Тип розміщення Настільний Підлоговий
Тип вентиляції Примусова
Температурний діапазон Від +5 оС
до +70 оС
Просторове відхилення температури при +37 оС, оС ± 0,1
Відхилення температури по часу при +37 оС, оС ± 0,5 ± 0,7
Полиці (стандарт / макс.), шт. 2/9  2/17  
Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм 464х708х543 544х1335х524
Розміри зовнішні (ШхВхГ), мм 640х920х738 778х1545х770
Вага, кг 97 216
Вас також може зацікавити