facebook
Вологість
Вологість зерна

Підвищена вологість сприяє розвитку мікроорганізмів, прискоренню процесу руйнування поживних речовин, запліснявінню. Може також відбутися самозігрівання і повне псування кормів. Пересушування кормових засобів також небажано, оскільки призводить до підвищеної стираності, пилоутворення, погіршення гігієнічних умов праці, створення вибухонебезпечних ситуацій.
Вологість впливає і на технологічний процес виробництва комбікормів. Від неї багато в чому залежать сипкість, подрібнюваність, змішуваність сировини і комбікормів.

Білок
Визначення білка в комікорме

Протеїни є незамінною поживною речовиною для тварин, оскільки вони є постачальником амінокислот, необхідних для синтезу специфічних білків в організмі тварин. Білки є структурною і функціональною основою життєдіяльності всіх живих організмів, вони забезпечують ріст, розвиток і нормальне протікання обмінних процесів в організмі. При нормуванні годівлі тварин цей показник є основним.

Жир (олійність)
Визначення олійності комбікормів

Жир є джерелом енергії. Нестача його в раціоні тварин призводить до авітамінозів, захворювань шкіри і порушення відтворювальної здатності.

Клітковина
Визначення вмісту клітковини в комбікормі

Сира клітковина – з'єднання, яке в значній мірі визначає енергетичну поживність корму, вміст у ньому корисних для тварин органічних речовин, здатних до окислення. Однак вміст в кормі великої кількості клітковини погіршує переварювання інших частин корму, знижує його поживність. У зв'язку з цим будь-які відхилення у вмісті клітковини в раціонах негативно впливають на засвоюваність корму. Тому необхідно контролювати її вміст у кормах, зерні та продуктах його переробки.

Крохмаль
Крохмаль

Вміст крохмалю, як і білка, жиру і клітковини, є значимим чинником, що впливає на поживність комбікорму.

Зольність
Зольність

Зола – це природний вміст мінералів у вихідній сировині, причому не тільки сухих, але і вологих кормів. Мінеральні речовини просто необхідні кожному живому організму для нормальної життєдіяльності, а тому обов'язково повинні споживатися з їжею. Питання тільки – в їхній кількості та джерелі.

Фосфор
Визначення фосфору в комбікормах

Мінеральні речовини є дуже важливими у всіх обмінних процесах, оскільки виконують в них роль структурних елементів або активаторів ферментів. Саме тому контроль норми вмісту фосфору в кормах є необхідним процесом.

Кислотність, кальцій і вміст солі (NaCl)
Титратор автоматичний

При виготовленні та зберіганні комбікормів доцільно визначати загальну кислотність як показник, який найбільш об'єктивно характеризує їхню свіжість.
Сіль кухонна (хлорид натрію, NaCl) є необхідною частиною корму всіх тварин і птахів. Її застосовують для поліпшення травлення і збудження апетиту.
Цінність кормів по мінеральному складу характеризують за наявністю кальцію та ще деяких макроелементів.
Визначення цих показників базується на процесах титрування.

Активність уреази
Визначення уреази

Уреаза – фермент, який здійснює гідролітичні розщеплення сечовини з утворенням аміаку і вуглекислого газу. У соєвій макусі активність уреази повинна бути в межах 0,1 ... 0,3 одиниць рН. Перевищення цього показника свідчить про неналежну активацію антиживильних факторів, що негативно впливає на засвоєння корму і може призвести до важких наслідків для тварин і птахів. Занижений показник свідчить про занадто жорсткий режим переробки. Це веде до зниження перетравності (розчинності) білка і зниження поживності корму.

Загальна токсичність кормів
Загальна токсичність кормів

Загальна токсичність – властивість кормів і кормових добавок, що характеризує вміст токсичних речовин вище допустимого рівня і може викликати захворювання або загибель тварин. Її визначають біотестуванням різними методами – експрес-методом та основним. Наявність токсичності в кормах для всіх видів тварин і птиці не допускається, токсичні корми не підлягають згодовуванню.

Крихкість гранул
Визначення крихкості комбикорму

Крихкість гранул або «індекс крихкості гранул» (PDI) – це здатність гранул не руйнуватися під дією інших гранул при їх транспортуванні. Для вимірювання крихкості на комбікормових заводах використовують прилад Холмена, цей прилад імітує умови проходження гранулами ділянки від виходу з охолоджувача до завантаження в проміжні бункери перед закладанням на зберігання або відвантаженням споживачу.

Міцність гранул
міцність гранул

Міцність – це властивість гранул чинити опір руйнуванню під впливом на них тиску, тобто при визначенні міцності вимірюється навантаження, за якого гранула руйнується. Слід зазначити, що гранули не повинні бути занадто твердими, тому що тварини можуть відмовитися від них.

Радіонукліди
Радіаційний контроль

Якщо сільськогосподарські тварини і птиця споживають корми і воду, що містять радіонукліди, вони накопичуються у їхньому організмі – як наслідок, радіонукліди накопичуються в продуктах тваринництва (м’ясо, яйця, молоко тощо).

Пестициди
Визначення пестицидів

Застосування пестицидів, що дає величезний виробничий ефект, іноді негативно впливає на склад і властивості зерна та інших сільськогосподарських продуктів. Вміст залишкових кількостей пестицидів у зерні, що застосовуються при його вирощуванні, необхідно ретельно контролювати, адже навіть малі дози можуть призводити до тяжких порушень здоров’я людини і тварини.

Амінокислотний аналіз комбікормів
Амінокислотний аналіз комбікормів

Амінокислотний аналіз дозволяє визначити точний вміст індивідуальних амінокислот у комбікормі, що дає можливість правильно підбирати рецептуру кормів для тварин і птахів.

Мікотоксини
Мікотоксини в зерні

Токсини продукуються мікроскопічними пліснявими грибами. Можуть утворюватися при зберіганні в багатьох харчових продуктах під дією мікроскопічних грибів, що розвиваються в них. Впливають на здоров'я населення та якість сільськогосподарської продукції.
Визначити наявність мікотоксинів можна лише за допомогою спеціальних методик.

Вітаміни
Вітаміни

Вітаміни є важливими біологічно активними речовинами, які необхідні для нормального функціонування організму тварини.

Важкі метали
Визначення токсичних елементів в комбікормі методом атомної спектроскопії

Серед великої кількості різноманітних хімічних речовин, що надходять в навколишнє середовище з антропогенних джерел, особливе місце посідають токсичні елементи. Вони можуть бути присутніми в рослинній продовольчій сировині та харчових продуктах. Внаслідок цього токсичні елементи потрапляють до продуктів харчування людини та тварини, негативно впливаючи на їх здоров'я. Тому дослідження на вміст токсичних елементів дуже актуальні.

Вас також може зацікавити