Визначення радіологічних показників

За рахунок стрімкого виробництва і використання добрив із кожним роком зростає кількість радіоактивно забруднених ґрунтів. Визначення радіонуклідів у ґрунті проводиться шляхом бета-гамма-спектрометричного аналізу проб.

Радіоактивні випадання з атмосфери, що потрапили на поверхню ґрунту, затримуються в ньому. Радіонукліди, подібно до багатьох забруднюючих речовин, поступово концентруються в харчових ланцюгах. В екологічному відношенні найбільшу небезпеку становлять ізотопи цезій-137 та стронцій-90. Це зумовлено тривалим періодом напіврозпаду, високою енергією випромінювання та здатністю легко вступати в біологічний кругообіг у ланцюгу живлення «ґрунт-вода-рослини-корм/їжа». Тому в об'єктах досліджень передусім визначають саме їх валовий вміст.

Для контролю за радіоактивним забрудненням ґрунтів застосовується метод відбору проб ґрунтів із подальшим їх гамма-спектрометричним аналізом у лабораторних умовах.

Сцинтиляційні бета-гамма-спектрометри

Це обладнання призначене для експертного радіаційного експрес-контролю ґрунту, зерна, продуктів харчування, води, лікарських рослин, будівельних матеріалів та інших проб навколишнього середовища. Більше 20 років його успішно використовують для контролю сільськогосподарських та інших продуктів після Чорнобильської катастрофи.

Призначення

Комбіновані спектрометри СЕ-БГ-01 «АКП» створені для визначення якісного та кількісного складу радіонуклідів в пробі та використовуються для визначення питомих активностей широкого переліку бета- і гамма-випромінюючих радіонуклідів ( 137Cs, 134Cs, 131I, 90Sr, 226Ra, 232Th, 40K, 222Rn та інші).

Застосування

Спектрометри бета-гамма-випромінювання застосовуються для комплексного вирішення завдань радіаційного контролю та радіаційного моніторингу ґрунту, зерна та інших проб навколишнього середовища згідно з діючими нормами.

Вони використовуються в лабораторіях державних установ, приватних компаній, продовольчих складів та ринків, сертифікаційних центрів, експертних установ, хлібних інспекцій, тваринницьких комплексів, госпіталів, ветеринарних інституцій, АЕС, на митниці тощо.

Спеціальне програмне забезпечення дозволяє проводити експертні вимірювання та експрес-контроль продуктів на неперевищення допустимих рівнів радіонуклідів за дуже короткий час – хвилини.

Найбільш часто використовувані модифікації

Бета гамма спектрометри
  • СЕ-БГ-01 «АКП»-70-63 – «класичний» прилад для лабораторій ветеринарної медицини, СЕС, радіологічних лабораторій контролю навколишнього середовища
  • СЕ-БГ-01 «АКП»-150-63 – модель, що дозволяє контролювати нативні проби по гамма (137Cs, 134Cs, 131I, 226Ra, 232Th, 40K, 222Rn) та бета-випромінюванню (137Cs, 90Sr, 40K)
  • СЕ-БГ-01 «АКП»-150-150 – ідеальне поєднання для сертифікації різних видів продукції

Технічні характеристики комбінованих спектрометрів відповідають таким його окремих трактів: СЕГ-001 "АКП-С"-150, СЕГ-001"АКП-С"-63, СЕБ-01-150, СЕБ-01-70.

Склад:

  • Сцинтиляційні інтелектуальні блоки детектування бета- і гамма-випромінювання
  • Пасивний низькофоновий захист детекторів
  • Стабілізований блок живлення
  • Програмне забезпечення «АКWin»
  • Набір вимірювальних ємностей

Особливості

Спектрометри представляють собою два вимірювальних тракти, підключених до одного ПК. Є можливість керувати окремо кожним трактом спектрометра. Підвищення точності результатів вимірювань відбувається за рахунок обліку результатів вимірювань однієї і тієї ж проби на різних трактах спектрометра.

Вас також може зацікавити