Визначення кислотності витяжки ґрунту за допомогою роботизованих аналізаторів серії SP2000

Компанія Skalar має лінійку повністю автоматичних роботизованих pH-аналізаторів, і за необхідності аналіз pH може бути доповнений одночасним визначенням питомої електропровідності. Є три роботизовані платформи, кожна – із різною місткістю по зразках для обробки малих і великих кількостей зразків. Якщо додатково необхідно визначати питому електропровідність, то це можна виконати за допомогою комбінованого електрода або окремим зондом для pH і питомої електропровідності. Для дуже великих партій аналізатор може бути оснащений двома роботизованими руками, кожна – із декількома електродами для додаткового підвищення продуктивності.

отримати комерційну пропозицію

Кислотність ґрунтів викликається присутністю іонів водню. Залежно від того, в якому стані знаходяться у ґрунті іони водню, розрізняють актуальну (активну) кислотність і потенційну – гідролітичну і обмінну.

Актуальна кислотність пов'язана з наявністю іонів водню в ґрунтовому розчині, обумовлюється різними водно-розчинними кислотами і їхніми кислими солями (вугільною, щавлевою, лимонною, фульвокислотою та ін.).

Потенційна кислотність викликається при взаємодії ґрунтових колоїдів із розчинами солей.

Для характеристики кислотності (лужності), тобто реакції ґрунту, визначають величину рН суспензії ґрунту у воді (актуальна кислотність) і в КСl (потенційна кислотність).

Залежно від величини рН реакція ґрунтів може бути:

 • 3,0–4,5 – сильнокисла
 • 4,6–5,5 – кисла
 • 5,6–6,5 – слабкокисла
 • 6,6–7,0 – нейтральна
 • 7,1–7,5 – слабколужна
 • 7,6–8,5 – лужна
 • > 8,5 – сильнолужна

Для зростання рослини, життєдіяльності мікроорганізмів і направлення біохімічних процесів ґрунту найбільш сприятлива слабкокисла, нейтральна або слабколужна реакція ґрунту. Підвищена кислотність ґрунту негативно позначається на зростанні більшості культурних рослин за рахунок зменшення доступності ряду макро- і мікроелементів, і навпаки, збільшення розчинності токсичних сполук марганцю, алюмінію, заліза, бору та ін., а також погіршення фізичних властивостей. Від реакції ґрунту залежить ріст, розвиток і плодоношення рослин.

Для визначення pH ґрунту в Україні діють такі нормативні документи:

 • ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотності
 • ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності
 • ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки
 • ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності

У даний час визначення величини актуальної та потенційної (гідролітичної) кислотності проводять майже виключно потенціометричним методом, потенційної (обмінної) – титриметричним.

Потенціометричні вимірювання рН проводять за допомогою приладів: рН-метра, іономіра та ін. Вони дають можливість визначити рН у каламутних і забарвлених витяжках, у самому ґрунті. Титриметричні вимірювання проводять за допомогою набору лабораторного посуду/апаратів для титрування/автоматичними титраторами.

Автоматичне визначення рН/електропровідності у зразках ґрунту

Роботизовані аналізатори серії SP2000

Система SP2000 рН

Робот-аналізатор марки SKALAR для тестування pH і/або електропровідності у зразках ґрунту базується на модульній платформі SP2000 і дає можливість тестувати від 32 до 792 зразків об'ємом 50 мл за один прогін без необхідності втручання оператора.

Роботизований аналізатор може бути налаштований для вимірювань величини pH ґрунту у водних екстрактах, а також в екстрактах KCl, CaCl2 або інших екстрактах.

Етапи автоматизації:

 • Додавання екстрагуючого розчину
 • Перемішування зразка
 • Автоматичне калібрування зонда
 • Промивання зонда
 • Вимірювання електропровідності
 • Вимірювання pH
 • Підрахунок результатів

Аналізатор може вміщувати від 32 до 792 контейнерів (об'ємом 50 мл). Для дуже великих партій аналізатор може бути оснащений двома роботизованими руками, кожна – з декількома рН-електродами, в цілому до 8 електродів. На додаток до аналізу рН – додаткові параметри, такі як провідність, можуть бути додані до основної конфігурації рН-аналізатора.

Для відповідності вимогам будь-якої лабораторії можливе виготовлення конфігурації приладу за індивідуальним замовленням. Система також дозволяє проводити вибір виконання аналізу кожного індивідуального зразка.

Фотогалерея
Вас також може зацікавити