facebook
VELP Scientifica – обґрунтоване рішення для аналізу ґрунту

VELP Scientifica – обґрунтоване рішення для аналізу ґрунту

Вітаю, шановні партнери!

Ґрунт – це унікальне природне тіло, яке слугує основою для більшості біологічних процесів на Землі. Беручи до уваги факт, що головним «оператором» ґрунту є людина, ми маємо розуміти динаміку проходження ґрунтових процесів та вживати відповідних управлінських кроків. Щодо ґрунту приймаємо тільки обґрунтовані рішення :)

Тож сьогодні поговоримо про швидкий і точний метод одночасного визначення ключових показників родючості ґрунту: вміст загального (ТС), органічного (TОC) / неорганічного (TIC) вуглецю й загального азоту (N).

Вуглець (C)

Вуглець у ґрунті представлений двома формами: неорганічною (TIC) і органічною (TOC). Неорганічний вуглець (TIC) походить із мінеральних речовин та більшою мірою представлений вуглекислим газом, вугільною кислотою і такими мінералами, як кальцит і доломіт, що мають сильний вплив на ґрунти через їхню лужну реакцію рН.

Насичення ґрунту органічним вуглецем (TOC) переважно відбувається через розклад рослинних і тваринних решток, а також за рахунок кореневих виділень, життєдіяльності біоти ґрунту тощо. Органічний вуглець становить 48–60 % загальної маси органічної речовини ґрунту.

Азот (N)

Азот – надважливий макроелемент для росту рослин і розкладу органічної речовини. Близько 93–97 % ґрунтового азоту входить до складу гумусу, інша частина – мінеральні сполуки, за рахунок яких відбувається живлення рослин. Мінеральний азот у ґрунті представлений іонами амонію (NH4) і нітрат-іонами (NO3), причому вміст нітратного азоту постійно змінюється через його підвищену рухомість.

Співвідношення вуглець-азот (C:N)

Взаємодія вуглецю й азоту надзвичайно важлива для розуміння потенціалу розкладання рослинних решток, а отже, розроблення системи удобрення, контролю умов компостування тощо. Чим більше значення C:N, тим повільніше проходить процес розкладання. Водночас відбувається активне залучення вільного азоту мікроорганізмами з ґрунту, і якщо його буде недостатньо, може виникнути дефіцит цього елементу для живлення рослин на майбутній сезон. Оптимальне співвідношення C:N становить 20–30:1.

Обладнання

Особисто я для аналізу ґрунту можу рекомендувати перевірене надійне обладнання від італійського виробника VELP Scientifica.

Аналізатор вуглецю й азоту CN 802, VELP Scientifica

CN 802 дає змогу одночасно отримувати такі показники всього за 5 хвилин:

  • Загальний вуглець – TC
  • Загальний органічний і неорганічний вуглець (після ацидифікації) – TOC , TIC
  • Загальний азот – TN
  • Співвідношення вуглецю / азоту

Додаткові можливості з EMA 502, VELP Scientifica

EMA 502 – елементний аналізатор для визначення вуглецю, водню, азоту, сірки й кисню в ґрунті, субстратах, гірських породах, мінералах, добривах та інших твердих, напівтвердих і рідких матеріалах.

Обладнання відповідає вимогам нормативних документів:

  1. ДСТУ EN 15936:2022 (EN 15936:2022, IDT) «Ґрунт, відходи, оброблені біовідходи та мул. Визначення загального органічного вуглецю (TOC) сухим спалюванням»
  2. ДСТУ ISO 13878:2005 «Якість ґрунту. Визначення вмісту загального азоту сухим спалюванням (елементний аналіз) (ISO 13878:1998, IDT)»
  3. ДСТУ ISO 10694-2001 «Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDT)»

Звертайтеся до мене по консультацію щодо можливостей елементних аналізаторів VELP Scientifica та обирайте рішення для Ваших потреб. Успіхів!

Корисні посилання

Аналізатор вуглецю й азоту CN 802, VELP SCIENTIFICA

Обладнання для пробопідготовки й аналізу різних показників якості ґрунту

Каталог «Аналіз ґрунту»

Євгеній Іваницький,

експерт галузевої групи «Агро»

зв'язатись з експертом

Оцініть, будь ласка, корисність матеріалу для Вас
51.01%
Корисно 4 Не корисно 0
Поділіться статтею з колегами
Коментарі ()
додати коментар