facebook
Мікробіологічний контроль безпеки води
Сіроштан Ольга – фахівець групи харчових технологій відділу експертів ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Контроль безпеки води: інноваційні методи

Вода! У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не опишеш, тобою насолоджуєшся, не розуміючи, що ти таке. Ти не просто необхідна для життя, ти і є життя.

Антуан де Сент-Екзюпері

Безпечна і доступна вода – важливий фактор здоров'я людей, незалежно від того, використовується вона для пиття, побутових потреб, приготування їжі або ж рекреаційних цілей. Але що значить безпечна вода? Як на законодавчому рівні регулюється контроль чистоти води і які інноваційні по швидкості проведення та простоті методи контролю сьогодні існують – всі відповіді читайте в статті!

Вода покриває 70% поверхні Землі й при цьому складає всього лише 1/1000 її об’єму. 97,5% води у світі є солоною водою, і тільки 2,5% припадає на прісну – воду, яку може пити людина. Але не вся ця прісна вода придатна для вживання в їжу або для виробництва без додаткової обробки. Якщо для стародавньої людини було проблемою знайти чисту питну воду, то сьогодні вона вільно тече у нас із кранів.

Безпечна і доступна вода – важливий фактор здоров'я людей, незалежно від того, використовується вона для пиття, побутових потреб, приготування їжі або ж рекреаційних цілей. Але що значить безпечна вода? Вода – джерело життя не тільки для людини, але і для величезної кількості мікроорганізмів, які можуть бути шкідливими. Оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні), а також радіаційними показниками.

Мікробіологія води і нормативна документація

Мікробіологічні показники питної води, яку використовують підприємства для створення своєї продукції, в Україні регламентується на законодавчому рівні. Основний документ для питної води – це ДCанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджений наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. Крім цього нижче приведена частина нормативних документів, які можуть використовуватись підприємствами:

  • Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води: МВ 10.2.1-113- 2005. – затверд. наказом МОЗ України від 03.02.2005 р. №60
  • Наказ № 548 от 19.07.2012 «Про затвердження мікробіологічних критеріїв по встановленню показників безпеки харчових продуктів»
  • Директива Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 р. «Про якість води, призначеної для споживання людиною», офіційний переклад // Офіційний вісник Європейського Союзу. – 2003. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_963/ page2

Методичні рекомендації призначені для застосування в лабораторіях установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють вибірковий контроль за якістю різних типів за мікробіологічними показниками, при розслідуванні причин виникнення епідускладнень, пов'язаних із водним шляхом передачі.

Також ці методичні рекомендації можуть використовуватися в лабораторіях організацій, акредитованих в установленому порядку на право проведення контролю безпеки питної води за мікробіологічними показниками, і в організаціях, що здійснюють виробничий контроль питної води і без проведення акредитації в разі внутрішнього контролю.

Методи аналізу води

Зараз для контролю чистоти води багато хто використовує класичні методи для визначення бактерій – метод прямого посіву або метод мембранної фільтрації для титру кишкової палички, наприклад. Але наука не стоїть на місці, і сьогодні вже існують швидші та простіші методи.

Для прикладу розглянемо, як визначають титр кишкової палички методом мембранної фільтрації і за допомогою наборів Colilert-18 від Idexx Water.

Визначення титру кишкової палички методом мембранних фільтрів

Суть методу полягає в концентруванні бактерій з певного об’єму води на мембранних фільтрах з підрощуванням їх на середовищі Ендо при 37 °С, диференціюванні колоній, що виросли, і подальшому підрахунку кількості бактерій групи кишкових паличок в 1 л води. Такий аналіз займає від 48 годин до 14 днів.

Принцип дії Idexx Water

Компанія Idexx розробила і запатентувала свій метод – Defined Substrate Technology (DST), або Технологію визначення субстрату. У тесті Colilert-18 для виявлення Сoliforms і E. coli використовуються індикатори поживних речовин ONPG і MUG.

Коліформні бактерії використовують свій фермент β-галактозидазу для метаболізму ONPG і зміни його кольору з безбарвного на жовтий.

E. coli використовує β-глюкуронідазу для метаболізму MUG і створення флуоресценції. Оскільки у більшості неколіформних бактерій ці ферменти відсутні, вони не можуть рости і заважати. Кілька неколіформних бактерій, які дійсно містять ці ферменти, вибірково придушуються спеціально розробленою матрицею тесту Colilert-18.

ONPG (+) реакція

ONPG (+) реакція
Аналіз води

MUG (+) реакція

MUG (+) реакція
Контроль якості питної води

Рис. 1. Принцип реакції ідентифікації

Цей підхід відрізняється від традиційних середовищ, які забезпечують багате поживними речовинами середовище, що підтримує ріст як цільових організмів, так і нецільових. Коли нецільові об'єкти ростуть та імітують цільові організми, виникають помилкові спрацьовування. Ріст нецільових об'єктів також може пригнічувати цільові організми і давати помилково негативні результати в традиційних середовищах. Щоб завадити росту нецільових об’єктів, традиційні середовища часто містять високі рівні солей, детергентів або інших селективних агентів, які можуть ненавмисно пригнічувати цільові організми і давати додаткові помилково негативні результати.

DTS-тести здатні на якісний і кількісний аналізи. Чутливі до 1 організму/100 мл, ці тести не вимагають підготовки середовища, фільтрації і підтверджень – підготовка до аналізу займає менше 1 хвилини робочого часу.

Як проводиться аналіз з Idexx Water

Якісний аналіз

Якісний аналіз води

1. Додайте реагент до проби води (100 або 250 мл)

Мікробіологічний аналіз води

2. Закрийте посудину кришкою і струсіть, щоб розчинити

Аналіз питної води

3. Інкубуйте посудину при 36 °C (Colilert) від 18 до 22 годин

Аналіз води з Idexx Water

4. Зчитайте зміну кольору візуально при нормальному світлі

Аналіз води з Idexx Water під УФ-лампою

5. Зчитайте зміну кольору під УФ-лампою

Жовтий колір = позитив на Coliforms

Жовтий колір і синя флуоресценція під УФ-лампою = позитив на E.coli

Кількісний аналіз

Кількісний аналіз води

Додайте реагент в пробу води

Вилийте зразок в Quanti-Tray або Quanti Tray 2000

Вилийте зразок в Quanti-Tray або Quanti Tray 2000

Загерметизуйте Quanti-Tray або Quanti Tray 2000

Загерметизуйте Quanti-Tray або Quanti Tray 2000

Інкубуйте при 36 °C (Colilert) від 18 до 22 годин

Інкубуйте при 36 °C (Colilert) від 18 до 22 годин

Вийміть Quanti-Tray або Quanti Tray 2000

Вийміть Quanti-Tray або Quanti Tray 2000

Підрахуйте позитивні лунки (жовтий = коліформні бактерії з Colilert)

Підрахуйте позитивні лунки (жовтий = коліформні бактерії з Colilert)

Підрахуйте флуоресцентні лунки (жовтий + флуоресценція = E. coli з Colilert)

Підрахуйте флуоресцентні лунки (жовтий + флуоресценція = E. coli з Colilert)

Порівняйте з таблицями MPN, щоб знайти кількість позитивних лунок і записати в таблицю MPN

Які мікроорганізми можна визначати у воді за допомогою тестів від Idexx Water

Назва Colilert 18
Аналіз води на Colilert 18
Pseudalert
Аналіз води на Pseudalert
Enterolert
Аналіз води на Enterolert
SimPlate
Аналіз води на SimPlate
Legiolert
Аналіз води на Legiolert
Що визначає Сoliforms, E. coli Pseudomonas aeruginosa Еnterococcus Загальне мікробне число Legionella pneumophila
Нормативні документи (ISO) 9308-2: 2012
Застосування тестових наборів COLILERT-18 для санітарно-бактеріологічного контролю якості води: МР 10.10.2.1- 137 – 2007. – затверд. наказом МОЗ України від 24.01.2007 № 24
Методика прискореного визначення синьогнійної палички у воді за допомогою тестових наборів PSEUDALERT. – Постанова головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2013 р. №19. – Київ, 2013. – 21 с. Методика прискореного визначення ентерококів у воді за допомогою тестових наборів ENTEROLERT. – Постанова головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2013 р. №19. – Київ, 2013. – 21 с. Наказ N 138 от 14.03.2008
Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disk та SimPlate : МР 10.10.21-155 – 2008. – затверд. наказом МОЗ України від 14.03.2008 №138
Отримано підтвердження NF від AFNOR Certification, номер IDX 33/06-06/19, в Україні методика не затверджена
Час на аналіз 18 годин 24 години 24 години 28 годин 7 днів або 168 годин

Які переваги Ви отримуєте з Idexx Water

  1. Стандартизація процесу санітарно-бактеріологічних досліджень води.
  2. Підвищення достовірності результатів дослідження. Виключення суб'єктивного фактору при оцінці результату.
  3. Прискорення отримання результатів досліджень води.
  4. Зниження собівартості досліджень і рівня ручної праці в лабораторіях (виключаються матеріальні і трудовитрати на мийку, підготовку і стерилізацію лабораторного посуду, виготовлення, стерилізацію і перевірку поживних середовищ, підготовку проб до дослідження).
  5. Економія на поживних середовищах.
  6. Можливість продовження дослідження для отримання ізольованих колоній навіть при масивному бактеріальному забрудненні.

Із запитаннями звертайтеся до спеціалістів ХЛР: info@apk.hlr.ua, +380 (67) 218-71-98.

отримати комерційну пропозицію

Оцініть, будь ласка, корисність матеріалу для Вас
74.12%
Корисно 11 Не корисно 0
Поділіться статтею з колегами
Коментарі ()
додати коментар
Вас також може зацікавити