Контроль бур'янів
Михайло Капштик – сільськогосподарський дорадник, канд. с.-г. наук

Контроль бур’янів в органічному сільському господарстві

Все більше невеликих і середніх господарств переходять на екологічно спрямоване та органічне виробництво, ніша – надзвичайно перспективна. А от як подолати одну з основних загроз, що чатують тут на аграріїв, – читайте в статті.

Бур’яни: чи варто перемагати?

Загальновідомо, що врожайність сільськогосподарських культур при застосуванні органічного методу на 20–40% менша, ніж при традиційному землеробстві. Однією з причин цього є деякі складнощі в контролі бур’янів, хвороб та шкідників на посівах. Йдеться саме про методи контролю, а не боротьби зі шкідливими організмами, як було прийнято говорити раніше.

Адже що стосується бур’янів, то їх неможливо знищити повністю на 100%, та в цьому й немає необхідності, оскільки вони є невід’ємною складовою агрофітоценозу поля. Слід також мати на увазі, що повне видалення бур'янів може спричинити небезпеку швидкого розмноження нематод в ґрунті.

Це пояснює той факт, чому багато фермерів, які перейшли до органічного виробництва, не ставлять за мету повне знищення бур'янів на своїх полях: окрім негативної, вони виконують і деяку позитивну функцію. Зокрема, сприяють збільшенню природного біорізноманіття на полях, забезпечують їжею і місцем існування корисні організми, що мешкають в умовах дикої природи, підтягують елементи живлення з глибших шарів до поверхні ґрунту і роблять їх доступнішими, захищають ґрунти від ерозії і утворення кірки, оберігають елементи живлення рослин від вимивання з кореневого шару. Тож до питання запобігання збитків від бур'янів необхідно підходити швидше з точки зору впровадження системи регулювання їх рослинних угрупувань.

Як мудро підготуватися до контролю бур’янів

Як позбутися від бур'яну

Перед тим як перейти на систему екологічного землеробства, слід розробити відповідний бізнес-план, проєкт переходу на екологічне виробництво, здійснити екологічну та еколого-економічну оцінку інноваційних технологій, що впроваджуються.

Дуже важливо підібрати правильну систему агротехніки і сівозміну, створити сприятливіші умови для культурних рослин, щоб вони мали більше шансів перемогти в конкурентній боротьбі з бур'янами. Адже захист рослин від хвороб, шкідників і бур'янів природними методами в агроекосистемах побудований на тому, що здорові рослини з кращою імунною системою краще здатні захищати себе. Велике значення тут належить збалансованому живленню рослин у ґрунті. Чим вищий ступінь збалансованості елементів живлення в ґрунті, тим менша вірогідність ураження рослин шкідливими організмами.

Чим вищий ступінь збалансованості елементів живлення в ґрунті, тим менша вірогідність ураження рослин шкідливими організмами.

Які види бур’янів найнебезпечніші?

Як позбутися від бур'янів

Найбільш поширеними бур’янами, з якими виникають труднощі при переході на органічне землеробства, є вівсюги, мак, осот рожевий, лобода біла, мишій сизий та ін.

Таблиця 1

Класифікація бур’янів відповідно до їхньої небезпечності для посівів сільськогосподарських культур

Ступінь небезпечності бур’янів Характеристика небезпечності, загальні властивості бур’янів, методи їх контролю Приклади різновидів бур’янів
Дуже небезпечні бур’яни Це переважно важкі, розлогі бур’яни, які створюють серйозну небезпеку як для певної окремої культури, так і усієї сівозміни загалом, навіть при незначній їх кількості. На них треба звертати особливу увагу. В органічному землеробстві ріст і поширення подібних бур’янів слід контролювати і обмежувати прямими методами вже при першій появі З точки зору якості продукції сюди належать отруйні види. З точки зору інтенсивності розмноження сюди відносять осот рожевий, пирій повзучий, щавель туполистий і кучерявий, підмаренник чіпкий, вівсюг порожній, мітлицю звичайну, куряче просо, щирицю, лободу білу, амброзію полинолисту
Можливі (сезонні) бур’яни До даної категорії входить більшість бур’янів. Це переважно бур’яни середнього зросту, які при звичайному забур’яненні щільних порослей не створюють потенційної загрози для сівозміни. Їхнє зростання й поширення можна регулювати попереджувальними методами. Небезпечними вони стають лише при масовому розмноженні. У цьому випадку слід вживати екстрених безпосередніх заходів Спориш, пролісок однолітній, щетинник мутовчатий, грицики, зірчатка середня, васильки сині, мак самосійка, фіалка польова та інші
Решта бур’янів Належать до категорії бур’янів невисокої висоти (приземисті), що розмножуються неактивно, а у більшості випадків і при масовому розмноженні не становлять серйозної небезпеки ні для культурної рослини, ні для сівозміни. Відповідно щодо них не варто застосовувати спеціальних заходів. Зазвичай їх ріст і розповсюдження можна добре стримувати стандартними методами, наприклад, боронуванням і знищенням паростків Вероніка лікарська, очний цвіт польовий, валер’яниця та інші

Будуємо стратегію

При розробці стратегії контролю бур’янів при переході до органічного землеробства та, власне, при веденні самого органічного виробництва слід враховувати ґрунтово-кліматичні та погодні умови даної території; вплив системи землеробства на ріст і розвиток бур’янів. При розробці стратегії контролю бур’янів у агрофітоценозі особливо важливо враховувати рівень забур’янення посівів сільськогосподарських культур (таблиця 2).

Таблиця 2

Рівень забур’янення посівів бур’янами

Рівень наявності бур’янів Покриття поля бур’янами, % Прояв шкодочинності бур’янів Рівень забур’янення
Відсутні 0 Бур’яни не виявлені 0
Окремі екземпляри Менше 2 Покриття бур’янами незначне 1
Середній 2–5 Реальна загроза відсутня, достатньо агротехнічних заходів 2
Сильний 5–25 Культурні рослини переважають над бур’янами, потрібно застосовувати методи регулювання 3
Дуже сильний Понад 25 Культурні рослини знаходяться у небезпеці, слід зважити на можливість боротьби із бур’янами або знищення посівів 4

Чи можна регулювати поширення бур’янів в екологічних узгоджених системах та органічному виробництві?

Бур'ян

Бур’яни можна контролювати опосередкованими методами (запобіжними, превентивними) і безпосередніми – шляхом боротьби із ними після їх появи у посівах певної культури (таблиця 3). Найефективнішим є поєднання кількох заходів, часто розмежованих у часі.

Таблиця 3

Класифікація методів контролю бур’янів, що застосовуються в органічному виробництві.

Прямі методи Опосередковані (превентивні)
Основний обробіток, включаючи оранку чи безполицевий обробіток ґрунту Дотримання сівозміни, рекомендованої для органічного землеробства
Боронування, механічне і ручне прополювання Підбір видів, сортів, сумішок
Очищення насіння Якість посівного матеріалу
Випалювання Удобрення та якість органічних і природних добрив
Скошування Ретельне слідкування за межами полів і робочих ділянок, планками сільськогосподарських угідь, які не використовуються на даний час, чистотою сільськогосподарських машин і знарядь
Випасання Вирощування проміжних культур
Застосування біологічних і хімічних препаратів  

Для контролю бур’янів в органічному землеробстві найбільш важливими є непрямі профілактичні (превентивні, попереджувальні) методи. До цих методів належать механічні, методи термального впливу, біологічні (фітоценотичні) та біотехнічні методи.

Детальніше про непрямі методи контролю чисельності бур’янів читайте у наступній публікації.

Виникли питання – пишіть на електронну пошту: info@apk.hlr.ua. Ми допоможемо!

отримати комерційну пропозицію

Оцініть, будь ласка, корисність матеріалу для Вас
43.85%
Корисно 3 Не корисно 0
Поділіться статтею з колегами
Коментарі ()
додати коментар
Вас також може зацікавити