Контроль бур'янів
Михайло Капштик – сільськогосподарський дорадник, канд. с.-г. наук

Непрямі методи контролю чисельності бур’янів

Органічне виробництво набирає обертів і стає все популярнішим як в Україні, так і у світі. Та на шляху цієї корисної для людства справи багато небезпек, одна з яких –  бур’яни. А як відомо, будь-яку небезпеку легше попередити, ніж боротися з нею: тож до Вашої уваги – профілактичні методи контролю чисельності усім відомих «рослинних агресорів».

До методів непрямого контролю чисельності бур’янів (профілактичних) належать:

 • Дотримання науково обґрунтованого чергування культур у сівозмінах
 • Вибір видів і сортів культур, що краще протистоять забур’яненню полів
 • Використання якісного і незасміченого бур’янами насіння
 • Застосування компостованих місцевих добрив
 • Ретельний догляд за ділянками, що знаходяться поблизу полів
 • Своєчасне застосування лущення, дискування, напівпарового та основного обробітку ґрунту, борон-штригелів
 • Очищення робочих органів сільськогосподарських машин, обладнання та знарядь
 • Вирощування проміжних культур та сидератів
 • Способи посіву культур та збирання врожаю: наприклад, застосування у широкорядних посівах міжрядного обробітку для зменшення кількості бур’янів тощо

Чи можна контролювати чисельність та склад бур’янів підбором видів і сортів культур, і як уникнути помилок?

У структурі посівних площ органічного господарства потрібно добирати культури відповідно до якості ґрунтів та їх водного режиму. Найчастіше тут зустрічаються такі помилки:

 • Вирощування вимогливих до родючості культур на малородючих ґрунтах, наприклад, пшениці на дерново-підзолистих різновидах
 • Невідповідність видового та сортового складу культур водному режиму ґрунту, наприклад, вирощування люцерни на перезволожених чи підтоплених ґрунтах, а конюшини червоної – на сухих пагорбах
 • Вирощування бобових, які вимагають нейтральної реакції, на кислих ґрунтах
 • Вирощування картоплі на надто важких, засолених або оглеєних ґрунтах

При виборі видів і сортів культур необхідно також враховувати особливості, які допомагають дотримуватися принципів та вимог органічного землеробства:

 • Слід віддавати перевагу видам і сортам місцевої селекції, які є більш пристосованими до більш складних еколого-кліматичних умов
 • Використовувати суміші сортів
 • Застосовувати підсіви для збільшення конкурентоздатності культурних рослин
 • Підбирати більш конкурентоздатні види і сорти культур по відношенню до бур’янів, з більшими морозо- та холодостійкістю, інтенсивністю початкового розвитку і горизонтально розміщеним листям
 • Сорти мають бути виведеними для пониженого рівня вмісту елементів живлення в ґрунті та потреби у внесенні аналогічних елементів підживлення
 • Вирощувати види бобових культур з урахуванням механічного складу та кислотності ґрунту (люцерну, наприклад, краще вирощувати в лісостепу)
 • Уникати вирощування картоплі на надто важких та оглеєних ґрунтах
 • Підсів білої конюшини в міжряддях просапних культур

Очищення робочих органів сільськогосподарських машин, обладнання та знарядь

Організаційні заходи передбачають необхідність ретельного очищення всіх технічних засобів від зачатків (проростків) бур’янів та обґрунтовану організаційну підготовку до якнайкращого застосування інших заходів з контролю бур’янів.

Важливим превентивним заходом контролю бур’янів є своєчасне, відразу після збирання попередника, дискування або лущення полів з метою підрізання, недопущення дозрівання і обнасінення бур’янів.

Своєчасне застосування лущення, дискування, напівпарового та основного обробітку ґрунту

Після застосування лущильників чи плоскорізних знарядь слід провести коткування. Завдяки цій операції здійснюється провокування проростання частини насіння та залишків паростків бур’янів, решток культурних рослин (падалиця).

Основний обробіток ґрунту краще здійснювати шляхом дискування або неглибокого плоскорізного рихлення замість оранки, особливо важливо такий обробіток здійснювати в ранньо-літній період після збирання ранніх зернових культур, в посушливих умовах.

Дослідження показують, що не обов’язково проводити оранку, яка нібито дає можливість заорати бур’яни і їх насіння глибше в підорний шар. При безполицевому і мінімальному обробітку забур’яненість верхнього шару буде поступово зменшуватися, якщо застосовувати систему напівпарового обробітку ґрунту шляхом декількох культивацій, провокування і підрізання сходів бур’янів. Системи основного обробітку ґрунту без обертання скиби застосовуються в органічному землеробстві України щораз ширше. Після попередників для просапних культур можна застосовувати глибоке безполицеве рихлення, яке слід здійснювати в пізньо-осінній період.

Включення до сівозміни зеленого пару (сидеральних культур)

Дуже важливим є також використання власне культурної рослинності для пригнічення бур’янів. Дуже важливо у цьому аспекті висівати та підтримувати культурні рослини, що здатні чинити опір бур’янам.  Необхідно тримати поле під постійним наметом рослинності, щоби не давати розмножуватися бур’янам, адже, як кажуть, «святе місце порожнім не буває». В якості покривної культури на території України рекомендують льон, конюшину яскраво-червону  інкарнатну, райграс пасовищний тощо.

Вплив удобрення на контроль бур’янів

В органічному землеробстві важливе значення з точки зору контролю бур’янів належить також збалансованій системі удобрення культур, з урахуванням вимог та правил для органічних методів. Завдяки удобренню потрібно створити більш сприятливі умови для розвитку культурних рослин порівняно з бур’янами. Адже останні при недостатньому удобренні відчувають себе більш конкурентними в умовах недостатнього вмісту елементів поживи в ґрунті.

Контроль бур’янів при посіві та посадці  сільськогосподарських культур

При посіві та посадці слід створити належну зімкнутість намету культурних рослин, щоб створити більш конкурентні умови впливу по відношенню до бур’янів. Необхідно використовувати якісний насіннєвий матеріал, з дотриманням вимог відповідності, чистоти насіння,  схожості, однорідності, маси 1000 зерен (МТС), відсутності ураження хворобами, не перевищення вмісту припустимих домішок насіння бур’янів тощо.

Під час посіву важливо дотримуватися норми, способу та глибини посіву (посадки). Що стосується норми висіву насіння, слід дотримуватися верхньої межі, рекомендованої в Реєстрі сортів для даного сорту. Це необхідно як з точки зору створення кращих конкурентних умов для культурних рослин, так і з точки зору застосування наступного боронування як важливої технологічної операції, що знищує сходи бур’янів. Адже одночасно сходи культурних рослин також частково ушкоджуються і гинуть: після кожного боронування густота культурних рослин зменшується на 1–10 % з урахуванням пошкодження.

Важливе значення з точки зору контролю бур’янів відіграє також ширина міжрядь. У країнах Західної Європи багато фермерів віддають перевагу широкорядним посівам, за яких бур’яни можна знищувати шляхом проведення міжрядних культивацій. При меншій ширині міжрядь зменшення кількості проростків бур’янів досягають шляхом боронування.

Роль передпосівного обробітку

При передпосівному обробітку ґрунту під ранні ярі культури є можливість впливати на бур’яни в їхній найбільш чутливій стадії розвитку. Це стосується ранніх ярих і озимих бур’янів. Із метою обмеження росту і їхнього розвитку обробіток ґрунту здійснюють у дві стадії: перший обробіток проводять для провокування проростання бур’янів, а другий – через тиждень або два – для знищення бур’янів, що зійшли, і посіву культурної рослини.

Це також підходить для контролю бур’янів перед посівом просапних і овочевих культур, які висівають у пізніші строки. З цією метою використовують такі знаряддя, як шлейфи, борони, комбіновані агрегати, а також різноманітні знаряддя з активними робочими органами (ротаційні борони тощо).

Технологічні аспекти контролю бур’янів  під час збирання врожаю

Під час збирання врожаю технологія контролю бур’янів досягається шляхом:

 • Дотримання рекомендованих термінів і способів збирання врожаю: затримка із збиранням врожаю створює сприятливі умови для дозрівання і обсіменіння бур’янів
 • Прикріплення брезентового мішка і збирання в нього полови для зменшення потрапляння деякої частини насіння бур’янів, що ще не обсіменилися, до полови і розлітання його по всьому полю під соломотряси комбайнів
 • Зниження обертів комбайнового вентилятора, що призводить до потрапляння більшої кількості насіння бур’янів до зерна, проте його слід якомога скоріше відділити від якісного зерна на післязбиральній очисній лінії

Контроль розповсюдження бур’янів на сусідніх із полями ділянках

Із сусідніх з органічними полями ділянках, канав, особливо старих, буртів, гноєсховищ вітром, водою та іншими способами на сільськогосподарські угіддя може поширюватися насіння і паростки бур’янів.  Щоб запобігти цьому, слід:

 • Видаляти бур’яни механічним шляхом (вириванням, скошуванням, викопуванням), проте зважайте, це мало підходить для багаторічних добре вкорінених бур’янів
 • Ретельно дотримуватися правил догляду за гноєм і кагатами, де відбувається компостування гною
 • Ретельно доглядати та очищати від решток рослин, кореневищ і дрібнозему ґрунту сільськогосподарські знаряддя та обладнання

Виникли питання – пишіть на електронну пошту: info@apk.hlr.ua. Ми допоможемо!

отримати комерційну пропозицію

Оцініть, будь ласка, корисність матеріалу для Вас
34.24%
Корисно 2 Не корисно 0
Поділіться статтею з колегами
Коментарі ()
додати коментар
Вас також може зацікавити